Esbjerg Erhvervsudvikling bliver til Business Esbjerg

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling hedder nu Business Esbjerg. Vi er klar med en ny hjemmeside i foråret. Læs mere om Business Esbjerg her.

TalentshipEsbjerg artikel

Vil du udvikle og fastholde din virksomheds talenter?

Talentship Esbjerg er et talentprogram, der skal styrke vores lokale erhvervsplatform og bygge et lokalt netværk af talentfulde ledere, specialister og medarbejdere, hvor læring, erfaringsudveksling og nye relationer kommer til at stå I højsædet. Talentship Esbjerg skal gøre vores lokale erhvervsområde attraktivt at flytte til for talenter, og styrke virksomhedernes evne til at udvikle og fastholde sine talenter.

Det næste hold starter op i starten af September.  

Ønsker du at komme med på næste hold eller tilmelde en medarbejder, så kontakt Karsten Rieder på kar@businessesbjerg.com.   

Talentship Esbjerg sender deltagerne ud på en både praktisk og teoretisk rejse, som bl.a. byder på aktive virksomhedsbesøg, hvor deltagerne vil blive udfordret på forskellige parametre.

Indhold:
Vi kommer til at have fokus på:

 • Teambuilding, personprofiler og teamdynamikker
 • Personligt lederskab og robusthed
 • Personlig strategi og time management
 • Forandringsparathed og konflikthåndtering
 • Personlig gennemslagskraft og præsentationsteknik
 • Motivation og udvikling

Deltagers udbytte

 • Styrke dit personlige lederskab, der øger træfsikkerhed på fremtidige valg og fravalg
 • Bevidsthed om dine personlige styrker og dine udviklingspunkter på individ-niveau og i et team
 • Indsigt i hvad der motiverer dig, og andre – dine kollegaer, dine medarbejdere.
 • Hvad forandringsledelse er, og hvad der skal til for at lykkes i en foranderlig verden
 • Personlig gennemslagskraft. Du får redskaber, der sikrer at dine budskaber trænger igennem.

Virksomhedens udbytte:

 • Organisatorisk beredskab – robusthed overfor uforudsigelige udskiftninger
 • Talenter stiller spørgsmål og stiller krav – virksomheden bliver udfordret
 • Intern rekruttering – det er billigere og mere effektivt at rekruttere internt
 • Nøglemedarbejders talent udvikles og styrkes til High performer
 • Fastholdelse og udvidelse af kompetente medarbejdere/talenter nu og i fremtiden i lokalområdet

 
Talentship Esbjerg– Også individuel sparring:
Som en del af forløbet i Talentship Esbjerg får hver deltager individuel sparring af erhvervspsykolog undervejs i forløbet.

Formålet med den individuelle sparring er, at hver deltager i forløbet kan reflektere over egne erfaringer undervejs, herunder den læring og udvikling af eget talent der kommer til at ske. Dette er en katalysator for, at udviklingen kan implementeres i virksomheden efterfølgende.

Målgruppe:
Talentfulde ledere, specialister og medarbejdere, som er forandringsparate og har viljen til at gå en ekstra mil. Virksomhedens fremtidige nøglemedarbejdere.

Program:
Du kan se det fulde program her.

Baggrund:
Talentship Esbjerg er et talentprogram, der skal styrke vores lokale erhvervsplatform og bygge et lokalt netværk af talentfulde ledere, specialister og medarbejdere, hvor læring, erfaringsudveksling og nye relationer kommer til at stå I højsædet. Talentship Esbjerg skal gøre vores lokale erhvervsområde attraktivt at flytte til for talenter, og styrke virksomhedernes evne til at udvikle og fastholde sine talenter.

Sekretariat
Talentship Esbjerg er forankret i Business Esbjerg. Kontaktperson er Karsten Rieder, kar@businessesbjerg.com

For mere info

Randi

 Erhvervskonsulent
 Randi Høxbro
 Tlf.dir.: 36 97 35 17
 Tlf.: 60 60 23 10
 Send mail