På Innovationship Esbjerg skal deltagerne udvide og styrke deres innovative kompetencer, så de fremadrettet kan arbejde bedre og mere kontinuerligt med løbende at identificere og udvikle værdiskabende ideer.

Mange virksomheder taler om behovet for øget innovation, som en nødvendig udviklingsvej i den globale konkurrence. Samtidig står der skrevet herom i mange virksomheders udviklingsplaner – men, hvordan arbejder man konkret med at øge en virksomheds innovationskraft? Med dette in mente, har Esbjerg Erhvervsudvikling skabt et målrettet udviklingsforløb for ledere og udviklingsansvarlige, som netop sætter fokus herpå.

Forløbet lægger særlig vægt på tre effekter for virksomhederne: Virksomhedens tilføres strategiske og operationelle innovationsfærdigheder, virksomheden får løsningsforslag på flere af virksomhedens udfordringer og effekten af de implementerede forslag, bliver målbare resultatet.

”Innovationskraft med fuld virkning på bundlinjen kræver viden og ledelsesopbakning. Innovation skal indarbejdes i en virksomheds planlægning og handlinger, for at skabe meningsfuld vækst i de kommende år. Vellykket innovation kræver viden om det rette innovations-setup, motivation og en bevidst planlægning af processen fra ide til forretning”, fortæller erhvervskonsulent Gert Laustsen. Alle er væsentlige dele, som kommer til at afspejle sig i det forestående forløb.

Indhold:
Vi vil have fokus på:

• Begrebsforståelse og den strategiske virkelighed
• Vejen til den gode idé
• Innovationskultur og forandringsparathed
• Videreudvikling af de bedste ideer
• Ideens økonomiske værdi
• Accept af den afgørende business case

To klare formål
Forløbet, der indeholder seks professionelle moduler, har to klare formål.

”Det ene formål er, at forløbet skal bidrage med konkrete, realiserbare og nyskabende ideer, som vil bringe deltagervirksomhederne videre, efter forløbets seks måneder er afsluttet. Det andet, og ligeså vigtige formål er, at styrke de innovative kompetencer i deltagervirksomhederne. På den måde vil der nemlig kunne arbejdes bedre og mere kontinuerligt med løbende at identificere og udvikle de ideer, som vil bringe virksomheden videre”, fortæller erhvervskonsulent Gert Laustsen.

Deltagerne skal undervejs i forløbet gøre centrale overvejelser og status over den løbende idéudvikling. De vil efter nogle moduler få specifikke opgaver med "hjem" til virksomheden, så virksomheden og dens ledelse undervejs, er vidende om og medinddraget i udviklingen der sker.

Innovationship starter igen op i juni 2017.

Innovationship er to kompetente undervisere:
Henrik Karlsen, partner og stifter af The Innovation Board, som er en rådgivnings- og konsulentvirksomhed der hjælper ambitiøse virksomheder med at styrke, dokumentere og kommunikere deres return-on-innovation. Henrik har de seneste 10 år hjulpet mere end 150 virksomheder med at realisere deres innovationspotentiale. Henrik har suppleret sin store praktiske erfaring med en MBA fra Henley Business School i England.

Gert Barslund er erhvervspsykolog og ideudvikler. Han står bag flere innovative projekter og forløb. Han er også medudvikler og medfacilitator på Talentship Esbjerg, et andet forløb i EEU-regi.

Målgruppe:
Ledere og specialister fra virksomheder, der enten står på en brændende platform eller har en brændende ambition der gør, at det er nødvendigt at tænke i nye og innovatione baner.

Program:
Se program og datoer her. 

Kontakt: 
Innovationship Esbjerg er forankret i Esbjerg Erhvervsudvikling. Kontaktperson er erhvervskonsulent Gert Laustsen, gla@eeu.dk

Bliv medlem

Bliv medlem

Netværk og konkrete værktøjer

Som medlem af EEU får du adgang til landsdelens største erhvervsnetværk, samt vejledning og værktøjer til at føre din virksomhed op på næste niveau...

Læs mere om fordelene

For mere info

  Erhvervskonsulent
  Peter Hegelund
  Tlf.dir.: 36 97 35 12
  Tlf.: 75 12 37 44
  mail: phe@eeu.dk