Esbjerg Erhvervsudvikling bliver til Business Esbjerg

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling hedder nu Business Esbjerg. Vi er klar med en ny hjemmeside i foråret. Læs mere om Business Esbjerg her.

Business Esbjerg arbejder for vækst og udvikling i Esbjerg Kommune.

Dette vil vi opnå ved at fokusere på følgende strategiske mål:

Erhverv

 • Energi - Vi vil fordoble antallet af energivirksomheder  inden 2025 og skabe vækst og internationa-lisering i eksisterende energi virksomheder.
 • Iværksætteri - Vi er blandt de bedste i Danmark til at skabe og udvikle iværksætteri og iværksættere
 • Vækst og internationalisering - Vi vil udvikle og udnytte vækstpotentialet hos virksomhederne i Esbjerg nationalt og internationalt   
 • Medlemspleje - Vi yder den bedste service til Danmarks stærkeste medlemsnetværk


Turisme

 • Flere turister over hele året (især vækst uden for højsæsonen)
 • Turisterne skal motiveres til længere ophold
 • Turisterne skal have et større forbrug under opholdet
 • Kundetilfredsheden skal øges
 • Nye og eksisterende tilbud skal produktudvikles


Markedsføring

 • Branding af Esbjerg som Danmarks EnergiMetropol
 • Tiltrækning af borgere og virksomheder
 • Tiltrækning og fastholdelse af studerende

 

Klik her for mere information om Esbjerg Kommunes Vækststrategi 2020