Esbjerg Erhvervsudvikling udvikler og formidler samarbejde mellem erhvervslivet, turismen, det offentlige, vidensinstitutioner og andre nøgleinteressenter, der har fokus på innovation og vækst.

Vi markedsfører Esbjerg Kommune som et attraktivt sted for bosætning, uddannelse, arbejde, iværksætteri, virksomhedsdrift, kursus- og mødeaktivitet samt afholdelse af ferie.

Du vil møde værdier som engagement, forandringslyst, initiativ, dynamik og gennemslagskraft i dit samarbejde med os.

I dag er vi ca. 900 medlemmer og indsatsen og resultaterne herfra afhænger af den støtte vi modtager fra medlemsvirksomheder.

Målsætningen er at skabe og fastholde vækst, både inden for erhvervsliv, bosætning og turisme.

Indsatsen fokuseres på følgende hovedområder:

  • Iværksætteri
  • Vækstpotentiale i eksisterende virksomheder
  • Erhvervsmæssige styrkepositioner / klyngeudvikling
  • Turisme
  • Tiltrækning af nye borgere og turister
  • Forskning, innovation og uddannelse
  • Internationalisering
  • Kommunikation og markedsføring

Vores arbejde understøtter Esbjerg Kommunes vækststrategi. Du kan finde den aktuelle strategi her.

Esbjerg Erhvervsudvikling står bag: 

 

 

  EnergiMetropol Esbjerg markedsfører Esbjerg Kommune som Danmarks centrum for energiteknologi med en stærk virksomhedsklynge samt et stærk uddannelses- og forskningsmiljø. EnergiMetropol Esbjerg arbejder med tiltrækningen af borgere til Esbjerg Kommune.

 

 

 

På Visit Esbjergs officielle hjemmeside finder du information og inspiration til oplevelser i og omkring Esbjerg.
Visit Esbjerg arbejder for at fremme turismen i Esbjerg, ved at tilbyde diverse seværdigheder, kulturoplevelser, begivenheder osv.  

 

 

     På Visit Ribes officielle hjemmeside finder du information og inspiration til oplevelser i og omkring Ribe.
Visit Ribe arbejder for at fremme turismen i Ribe, ved at tilbyde diverse seværdigheder, kulturoplevelser, begivenheder osv.

 

 

  På Visit Fanøs officielle hjemmeside finder du information og inspiration til oplevelser på Fanø.
Visit Fanø arbejder for at fremme turismen på Fanø, ved at tilbyde diverse seværdigheder, kulturoplevelser, begivenheder osv. 

 

  Meet & More hjælper dig uden beregning med at skabe de rette rammer og det rette indhold til dit kommende erhvervsarrangement.
De trækker på en lang række professionelle møde- og konference-aktører, så de finder de helt rigtige partnere til dit kommende arrangement.

 

  Studiebyen Esbjerg er et samarbejde mellem Esbjerg Erhvervsudvikling og byens seks videregående uddannelsesinstitutioner. 
I Studiebyen Esbjerg samarbejdes der for at vedligeholde og udvikle det studiemiljø, der er vigtigt for at man som studerende føler sig velkommen og har lyst til at være i byen.

 

   

Messen arrangeres af Esbjerg Erhvervsudvikling i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i Esbjerg Kommune.
Messen startede i 2015, efter en mindre messe, der blev afholdt i samarbejde med AAU og SDU i efteråret 2014. Denne lille messe blev en succes og viste, at der var grundlag for en karrieremesse i Esbjerg.

 

  Formålet med Work in Offshore er at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til offshore-virksomhederne i Danmark, samt at tiltrække studerende og kursister til de mange uddannelsesmuligheder inden for offshore-branchen.
 

Esbjerg Erhvervsudvikling er en del af Business Region Esbjerg. 
Den nydannede business-region skal som en af hovedopgaverne gennemføre erhvervs- og turismerettede vækst- og udviklingsaktiviteter og –projekter.

Historien bag Esbjerg Erhvervsudvikling:
Den 26. juni 1937 oprettes Esbjergs erhvervskontor på initiativ af Esbjerg Handelsstandsforening og Esbjerg Håndværker- og Industriforeningen, under navnet Esbjerg Erhvervsråd og tilbragte sine første år i Kongensgade 34. Formålet med denne nye organisation var at markedsføre Esbjerg by og egn. Erhvervsrådet skulle fungere som kontakten mellem erhvervslivet og de kommunale myndigheder.

I 1969 skiftede Esbjerg Erhvervsråd navn til Esbjergegnens Erhvervsråd. I de første år var den primære opgave at tiltrække virksomheder til byen, og her kom uddannelsesspørgsmålet også til at fylde mere.

I dag kendes det som Esbjerg Erhvervsudvikling. Foreningen blev oprettet i forbindelse med kommunesammenlægning 01. januar 2007, og opstod ved sammenlægning af Bramming Erhvervsråd, Esbjerg Turistforening, Ribe Erhvervs- og Turistråd samt Esbjerg Erhvervscenter. Foreningen holder til i Esbjerg, Esbjerg Kommune.

Der er oprettet vedtægter som foreningen skal agere indenfor. Foreningen har blandet andet til formål at fremme erhvervslivet og turismeudviklingen i Esbjerg Kommune, markedsføre Esbjerg Kommune og tilvejebringe optimale forhold for iværksættere og eksisterende virksomheder. I den forbindelse blev der oprettet en erhvervs-, marketing- og turismeafdeling.
Alt dette kan du læse mere i vedtægterne for Esbjerg Erhvervsudvikling her.

De primære opgaver for Esbjerg Erhvervsudvikling i dag, kan du læse mere ovenfor, hvor du også finder hvilke tiltag vi står bag.

Bliv medlem

Bliv medlem

Netværk og konkrete værktøjer

Som medlem af EEU får du adgang til landsdelens største erhvervsnetværk, samt vejledning og værktøjer til at føre din virksomhed op på næste niveau...

Læs mere om fordelene

Vidste du at...

- Esbjerg Erhvervsudvikling har ca. 900 medlemmer?

- Ved den årlige nytårskur deltager over 1.200 personer fra private og offentlige virksomheder?

- Iværksættere har gratis medlemskab det første år?

Vidste du at...

Esbjerg Erhvervsudvikling yder en generel og gratis erhvervsservice for virksomheder.

Vi kommer gerne ud og besøger dig i din virksomhed.

Esbjerg Erhvervsudvikling er din lokale indgang til offentlige organisationer som stat, region og kommune. Vi har desuden repræsentation i EU.