Cover til FB
Kan du skabe vækst og udvikling sammen med områdets mange dynamiske virksomheder?

Esbjerg og Fanø Kommuner har de seneste mange år været i rivende udvikling og har ambition om at fortsætte væksten, herunder at manifestere områdets position som Danmarks energimetropol og tredje vækstcenter. Esbjerg Erhvervsudvikling, der understøtter udviklingen i begge kommuner, spiller en central rolle i indfrielsen af ambitionerne, bl.a. som igangsætter, koordinator og facilitator af udviklingstiltag, der skaber vækst i området.

Som direktør for Esbjerg Erhvervsudvikling får du en helt central rolle i områdets erhvervsliv. Du arbejder på tværs af brancher – fra nyetablerede virksomheder til områdets største og vigtigste koncerner. Du er aktiv i forhold til andre centrale organisationer i området, herunder på turisme- og uddannelsesområdet samt Esbjerg og Fanø Kommuner.

Som direktør får du ansvar for både Esbjerg Erhvervsudvikling og Business Region Esbjerg. Chefgruppen i Esbjerg Erhvervsudvikling og sekretariatslederen af BRE refererer direkte til dig. De i alt 27 medarbejdere er geografisk primært placeret i Esbjerg, men der er også medarbejdere i Ribe og på Fanø.

Den nuværende direktør for Esbjerg Erhvervsudvikling går på pension, og vi søger derfor en visionær og resultatskabende leder til at fortsætte og udbygge organisationens positive udvikling.

Ledelse i et mangfoldigt og spændende univers
Dit virkefelt er bredt – fra strategiudvikling og eksekvering over ledelse og udvikling af organisation og medarbejdere til koordinering og gennemførelse af konkrete aktiviteter i dagligdagen. Du lægger i samarbejde med bestyrelse, to advisory boards og ledergruppen den overordnede strategi for foreningen. Samtidig er der en meget udadvendt opgave i forhold til områdets mange interessenter og samarbejdspartnere, især samarbejdet med medlemsvirksomhederne. Du repræsenterer foreningen i relevante fora, udarbejder oplæg og er Esbjerg Erhvervsudviklings stemme i forhold til mange forskellige beslutningstagere. Derudover får du også et tæt samarbejde med medierne.

Synlighed og fremdrift
En solid erfaring fra erhvervslivet, herunder væsentlig ledelseserfaring og forretningsforståelse, giver forudsætningerne for at drive projekter og initiativer, der skaber værdi for medlemmerne. Du er vant til at stå i spidsen for både innovative projekter og driften af igangværende opgaver. Formulering af en tydelig målsætning og initiativ til strategiske tiltag falder dig naturligt. Du har derudover erfaring med håndtering af komplekse beslutningsprocesser med mange interessenter, og du trives godt i feltet mellem det private erhvervsliv og den offentlige sfære. Det er derudover væsentligt, at du er en god kommunikator og formidler og begår dig ubesværet på engelsk i skrift og tale.

Da den daglige deltagelse i lokale aktiviteter er en væsentlig del af rollen, forventes det, at du har bopæl i Esbjerg Kommune.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Anders Holmgaard, Hansen Toft A/S på 2084 0834.

Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.

Annoncen genindrykkes løbende på diverse jobportaler. Dette er udelukkende udtryk for, at rekrutteringsprocessen ikke er afsluttet, og ikke at den er startet forfra.
_____________________________________________________________________

Esbjerg Erhvervsudvikling har til formål at skabe vækst og udvikling i Esbjerg og Fanø Kommune, bl.a. ved at styrke erhvervsudviklingen, videreudvikle turismeområdet, styrke områdets attraktivitet som uddannelsesby og tiltrække borgere/medarbejdere til områdets mange arbejdspladser.

Esbjerg Erhvervsudvikling har et stærkt lokalt netværk med stor opbakning fra områdets virksomheder og organisationer men opererer også både nationalt og internationalt. Der i dag ca. 900 medlemmer i Esbjerg Erhvervsudvikling, der finansieres af medlemmerne, af vederlag og via diverse indtægtsskabende aktiviteter.