Esbjerg Erhvervsudvikling bliver til Business Esbjerg

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling hedder nu Business Esbjerg. Vi er klar med en ny hjemmeside i foråret. Læs mere om Business Esbjerg her.

Susanne Nordenbæk1Susanne Nordenbæk, direktør Business Esbjerg. Foto: Bent Medvind

INDLÆG I DEBATTEN OM ESBJERG SOM UDDANNELSESBY - januar 2019

I Business Esbjerg vil vi gerne kvittere for Villy Søgaards kronik i JV den 14. januar 2019; ’Hvad vil vi med universiteterne i Esbjerg?’ samt minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs’, kommentar i JV den 15. januar 2019.

Det er en meget vigtig debat som begge bidragydere rejser. I Business Esbjerg er vi enige i at Esbjerg ikke har indfriet sit potentiale som videregående uddannelsesby, og at det er nødvendigt at vi i fællesskab – politikere, region, kommune, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv - hæver ambitionsniveauet betragteligt.

Det er afgørende for Esbjergs langsigtede udvikling at vi har et rigt udbud af videregående uddannelser, som gør det attraktivt for de unge at vælge byen til. Det er ganske enkelt en forudsætning for vækst og udvikling at vi selv kan uddanne en betydelig del af den kvalificerede arbejdskraft, som erhvervslivet og de mange statslige styrelser har behov for. Vi ved nemlig at de unge er sværere at tiltrække, hvis de først har læst i en anden by og slået rod der.

I Business Esbjerg har vi sat uddannelse øverst på dagsordenen, og vi arbejder aktivt på flere fronter. Flere uddannelser og uddannelsespladser, relevante studiejobs og tættere samspil mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne er afgørende ingredienser i arbejdet med at gøre Esbjerg til en attraktiv og dynamisk uddannelsesby.

Bl.a. arbejder vi på at få jurauddannelsen til Esbjerg. I øjeblikket er vi i tæt dialog med mange juridiske arbejdsgivere, offentlige og private, som mangler nyuddannede jurister, og som gerne kvitterer med at tilbyde spændende studiejobs. En undersøgelse vi har gennemført, viser at 80% af de juridiske arbejdsgivere tilkendegiver at de vil fastholde eller udvide antallet af studiejobs i de kommende år, hvis de kan få unge studerende til området.

Opbakningen fra erhvervslivet og de statslige styrelser mangler altså ikke. Vi har også gode politikere i ryggen, hvor både minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs, og borgmester, Jesper Frost Rasmussen, kæmper for sagen. Nu mangler vi bare en større bevågenhed fra Christiansborg og ikke mindst prioritering af at oprette de nødvendige uddannelsespladser, som vi i Business Esbjerg anser som en naturlig forlængelse af Regeringens udflytningsplan for et Danmark i bedre balance.

Vi kan ikke undvære en eneste spiller, hvis Esbjerg skal op i en ny liga og indfri sit potentiale som videregående uddannelsesby. Det er derfor afgørende for succes at de lokale uddannelsesinstitutioner er med på vognen og også skubber på indsatsen. Business Esbjerg bidrager gerne med kontakter til erhvervslivet og et tættere samarbejde med universiteterne for at sikre, at fremtidens universitet også matcher erhvervslivets fremtidige behov for kompetencer.

Susanne Nordenbæk, direktør i Business Esbjerg

Her kan du læse det oprindelige debatindlæg i JV fra d. 14. januar 2019. "Hvad vil vi med universiteterne i Esbjerg?" af Villy Søgaard, SDU: https://www.jv.dk/debatesbjerg/Hvad-vil-vi-med-universiteterne-i-Esbjerg/artikel/2678027