KAR - grøn.png

”Der er i høj grad mangel på kvalificeret arbejdskraft” – en udtalelse vi hører ofte her hos Esbjerg Erhvervsudvikling. Derfor har vi igangsat flere tiltag, der skal afhjælpe denne problematik.

Alt sammen tiltag, der gerne skal gøre det muligt for alle virksomheder at rekruttere den nødvendige arbejdskraft, både på den korte og lange bane.

Grundlæggende arbejder vi med arbejdskraftproblemtikken helt fra folkeskolen og frem til de uddannede specialister: Dvs. før valg af uddannelse, under/lige efter uddannelse, opkvalificering, og branding af området.

Herunder kan du læse om hvilke tiltag vi arbejder med for tiden, og hvordan I som virksomhed kan støtte op og deltage.

Danmark mangler dig!

062831 image 2858384111476080909
Et tilbud til områdets 8. klasses elever, hvor vi gør opmærksom på de karrieremuligheder, der ligger i at få en faglært uddannelse.

Informationsaftenen afholdes tirsdag d. 3. oktober kl. 18.30-21.30 hvor 8. klasser fra Vejen, Esbjerg, Fanø og Varde kommuner deltager med deres forældre for at møde virksomheder, der efterspørger erhvervsuddannede og hvor der er mulighed for at gøre karriere.

Der stilles en lille GRATIS stand til rådighed - medbring blot informationsmateriale omkring jeres virksomhed og tag en af jeres lærlinge/elever med, hvis i kan.

Læs mere om hvordan din virksomhed kan deltage her

Hvorfor arbejder vi med det hos EEU?
Efter den nye uddannelsesreform, er det nu i endnu højere grad mor og far, der skal vejlede den unge til ungdomsuddannelse – de unge får i dag kun kollektiv vejledning. Det er en af årsagerne til at for få vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Mor og far har nemlig tendens til at tale om det de kender.

Lokalt arbejdes der på mange fronter med at fortælle om erhvervsuddannelsernes potentialer og karrieremuligheder, men alligevel vælger op i mod 75 % af en ungdomsårgang det almene gymnasium. Det er et problem for de unge og for erhvervslivet. Prognoser for arbejdsmarkedet viser meget entydigt, at vi i Danmark inden for de kommende 10 år kommer til at mangle op til 40.000 faglærte.

 

Karrieremesse Esbjerg

logo karriemesse Esbjerg lille


For studerende på regionens videregående uddannelser.

Her har du mulighed for at få kontakt med de studerende, mens de leder efter praktik og/eller projektsamarbejde. Eller måske som næsten nyuddannet på vej til sit første job.

En unik måde at brande din virksomhed på, uagtet om du har ledige stillinger eller ej.

Messen markedsføres i hele regionen, og formålet er at brande vores område som et jobmarked, med mange karrieremuligheder.

Messen afholdes torsdag den 28. september fra kl. 13.00-17.00

For yderligere information og tilmelding til messen klik her

Hvorfor arbejder vi med det hos EEU?
Vi har brug for højtuddannet specialiseret arbejdskraft, og selvom vi i Esbjerg har over 6.000 studerende, har vi en udfordring i at holde på dem efter endt uddannelse, og ligeledes trække de hjem, der er flyttet udenbys for at studere.

Desværre er mange af de unge ikke bekendt med de karrieremuligheder og de virksomheder vi har i området. Sidste år svarede 58% at de på karrieremessen havde stiftet bekendtskab med virksomheder de ikke kendte i forvejen!

Messen tiltrak sidste år over 800 besøgende fra hele landet. Undersøgelser viser at man ikke flytter for et job, men til et jobmarked – og det er lige hvad vi vil vise med messen – at vi har i området har et stort og spændende jobmarked, der er værd blive og flytte for.

 

Fremtidens arbejdskraft?

 Fremtidens Arbejdskraft

Fremtidens Arbejdskraft (FAK) er et projekt, der med udgangspunkt i virksomhedens behov giver mulighed for at fremtidssikre dine medarbejderes kompetencer.

Ufaglærte løftes op på faglært niveau og faglærte op på akademiniveau inden for det tekniske område.

I projektet er der mulighed for at få kompetenceafklaret alle relevante ansatte, og på den måde få overblik over hvilken efteruddannelsen, der er behov for. Projektet hjælper også med at søge finansiering til efteruddannelsen.

Hvorfor arbejder vi med det hos EEU?
Det dobbelte kompetenceløft er en følge af, at der fortsat bliver færre ufaglærte job, og at faglærte har behov for øget viden.

Virksomheder har her og nu mangel på kvalificeret faglært arbejdskraft, og via Fremtidens Arbejdskraft kan vi kompetenceløfte dygtige medarbejdere, til gavn for virksomheden og medarbejderen.

Et generelt kompetenceløft gør vores lokale virksomheder mere konkurrencedygtige.

Kontakt os for yderligere information.

 

Investér i fremtidens arbejdskraft

 Faglig arbejdskraft

Torsdag den 31. august i AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304, 6705 Esbjerg Ø fra 13:00-17:00

Esbjerg Erhvervsudvikling vil i samarbejde med partnere tage hånd om problemet med fremtidig kvalificeret arbejdskraft.

Konferencen vil fokusere på holdbare løsninger til, hvordan du kan sikre din virksomhed mod det voksende problem.

Vi vil derfor gerne invitere direktører, HR-chefer, tillidsrepræsentanter og beslutningstagere i sydvestjyske organisationer og virksomheder til en dag med sparring, networking, debatter mm.

Tilmeld dig her