Esbjerg Erhvervsudvikling bliver til Business Esbjerg

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling hedder nu Business Esbjerg. Vi er klar med en ny hjemmeside i foråret. Læs mere om Business Esbjerg her.

Ny indsats for flere faglærte

Prognoserne for omsætning og toplinje i produktionsvirksomheder i Sydvestjylland, og i Danmark er meget positive. Største barriere for vækst er mangel på kvalificeret arbejdskraft, og især faglært arbejdskraft. I det følgende er en liste over tiltag, som virksomheder selv skal have fokus på.

Artiklen afsluttes med en liste over lokale tiltag, hvor Esbjerg Erhvervsudvikling sammen med samarbejdspartnere arbejder for, at skabe et større kendskab til virksomhedernes potentiale og skabe et større arbejdsudbud af faglærte.

Mangel på arbejdskraft kan kun afhjælpes ved ansættelse af flere lærlinge og/eller ved opkvalificering af de medarbejdere, der er i virksomheden i dag. Gå nedenstående liste igennem og se om der er noget I kan gøre endnu bedre:

 • Ansæt flere lærlinge og slå lærlingestillinger op på www.praktikpladsen.dk
     
 • Kan samarbejdet med den lokale erhvervsskole forbedres?
     
 • Brug virksomhedens hjemmeside til opslag af ledige praktikpladser
    
 • Synliggør virksomheden på de sociale medier
     
 • Tilbyd opkvalificering – Nej stil det som et krav. Der er ingen medarbejdere der i dag kan klare et helt arbejdsliv uden opkvalificering og efteruddannelse. De nuværende medarbejdere er altid nemmere at fastholde og udvikle end at fastholde nyansatte
     
 • Kender virksomheden alle medarbejdernes kompetencer og har alle en efteruddannelsesplan?
     
 • Kan virksomhedens fleksibilitet øges gennem mere jobrotation?
     
 • Fortæl de gode lærlinge- og efteruddannelseshistorier – Eksperter kalder det: Virksomhedsbranding
 • Er virksomheden åben i forhold til den lokale folkeskole og ungdomsuddannelser?
     
 • Kunne virksomheden tage flere unge i fritidsjob – måske den mest effektive rekrutteringsvej for nye lærlinge?

 

Nye tiltag fra Esbjerg Erhversudvikling og samarbejdspartner

Esbjerg Erhvervsudvikling har sammen med Rybners Erhvervsuddannelser, folkeskolen og Jobcentret indkredset 22 lokale tiltag der øger kendskabet til erhvervslivet forhold, øger kendskabet til erhvervsuddannelserne og synliggør mulighederne for opkvalificering og efteruddannelse. De mest virksomhedsrettede tiltag er:

 • Erhvervsplaymaker ansat pr. jan 18 – et blandt flere tiltag der øger erhvervskendskabet i folkeskolen og forbedre kontakten mellem folkeskole og erhvervsliv
 • Dit Karrierevalg d. 2. okt. 18 – speeddating med 8. klasses elever, deres forældre og 75 lokale virksomheder, som efterspørger lærlinge

 • Projekt Fremtidens arbejdskraft – kompetenceafklaring og efteruddannelsesplanlægning uden beregning

 • Opkvalificering – ansæt en jobparat ledig, som inden jobstart har fået den nødvendige opkvalificering der passer til virksomheden (max. 3 måneders opkvalificering)

 • Øget erhvervsvejledning om erhvervsuddannelser for studenter er ikke læser videre

 • Der er reel praktikpladsgaranti på mange af industriens uddannelser – vi løfter informationsniveauet

 • Øget information om kommunens fritidsjobkonsulent på Facebook

Hjælper det så noget? Ja det gør det. Allerede nu ser vi en stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne i Esbjerg, der er 3 gange højere end landsgennemsnittet.

Denne positive udvikling skal fortsætte og det forudsætter blandt meget andet at virksomhederne i de kommende år søger og ansætter endnu flere lærlinge – måske det vigtigste bidrag til at modvirke manglen på faglært arbejdskraft i en situation med udsigt til stor vækst.

 

Fremtidens arbejdskraft logo