Esbjerg Erhvervsudvikling bliver til Business Esbjerg

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling hedder nu Business Esbjerg. Vi er klar med en ny hjemmeside i foråret. Læs mere om Business Esbjerg her.

Bryllupsarrangører Ribe 0012
Målrettet indsats virker - bryllupsturisme er i stor vækst i domkirkebyen, som venter 1.200 udenlandske brudepar i år.

Når brudepar siger ’ja’ på Det Gamle Rådhus i Ribe, så er det oftere på tysk end på dansk.

Af de 1.400 vielser, man venter at gennemføre i Ribe i 2018, vil 85 procent – cirka 1.200 vielser – være mellem udenlandske par, størsteparten tyskere.

Det er resultatet af en målrettet indsats fra både Esbjerg Erhvervsudviklings turismeafdeling - Visit Ribe og Esbjerg Kommune.

”Vi har lagt os i selen for at udnytte det store potentiale, en smuk og historisk by som Ribe har for at skabe en romantisk ramme om et bryllup”, siger Jane Madvig Søndergaard, turistchef hos Esbjerg Erhvervsudvikling:

”Der er et marked for bryllupsturisme særligt fra Tyskland, fordi det er enklere at blive viet i Danmark. I Ribe kombinerer vi effektiviteten med nærhed, en romantisk ramme og et godt udbud af spisesteder, overnatning og attraktioner”, siger hun.

600 procent stigning
Indsatsen har blandt andet været rettet mod besøg fra tyske bryllupsagenturer, som flere gange har været i Ribe og se på rammerne. I maj har man allerede haft besøg af en delegation af 20 tyske bryllupsagenturer.

Og mens Visit Ribe har haft travlt med at sætte fut i romantikken, har Esbjerg Kommune gjort det praktisk muligt. Man har blandt andet udvidet åbningstiderne og tilpasset tilbuddet til gæsterne, siger Marianne Kirkegaard, Kontorchef, Borger & Arbejdsmarked:

”Vi har eksempelvis ansat mere personale i takt med, at antallet af vielser stiger, da det er meget vigtigt for de tyske og danske agenturer, at der kan ske en meget hurtig sagsbehandling”, siger hun.

Den bevidste, strategiske indsats for at tiltrække flere vielser har stået på siden 2015, og det har medført en markant stigning. Der var 200 udenlandske vielser i 2015 – man forventer mindst 1.200 udenlandske brudepar i 2018. Det er en stigning på 500 procent.

God omsætning
Udover brudeparrene selv er der også en del af dem, som har gæster med. Alene i årets første 4 måneder har der været 1.207 udenlandske bryllupsgæster med i Ribe.

Både brudepar og gæster lægger en betydelig omsætning i nærområdet, og derfor bakker det lokale erhvervsliv da også op om bryllupsturismen. Under inspirationsturen for bryllupsagenturerne er der sponsoreret kost og logi til alle gæster:

”Vi glæder os meget over tiltaget fra Visit Ribe og stiller gerne boliger til rådighed for disse bryllupsarrangører. Det er vigtigt at vise, hvad vi kan tilbyde”, siger Heidi Maimburg, Ribe Byferie Resort.

Udover den omsætning, det enkelte brudepar og deres gæster lægger i forbindelse med den store dag, kommer også en afledt effekt af bryllupperne: Nemlig at mange vælger at komme tilbage til området på ferie senere.

Om Esbjerg Erhvervsudvikling
Esbjerg Erhvervsudvikling arbejder for at skabe vækst og udvikling i Esbjerg Kommune og markedsfører hele kommunen som et attraktivt sted at bo, arbejde, uddanne sig, drive virksomhed eller holde ferie. Dette for at styrke Esbjergs position som Danmarks EnergiMetropol og tredje vækstcenter.