Esbjerg Erhvervsudvikling bliver til Business Esbjerg

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling hedder nu Business Esbjerg. Vi er klar med en ny hjemmeside i foråret. Læs mere om Business Esbjerg her.

universitetsprisen Henrik Tækker Madsen

Henrik Tækker Madsen fra Esbjerg modtog sin hjembys anerkendelse, universitetsprisen, og brugte den til at åbne døre. Han opfordrer til at anerkende dygtige studerende på linje med elitesportsfolk.

Allerede under studiet på Aalborg Universitet Esbjerg var Henrik Tækker Madsen optaget af det globale miljø og mere specifikt at forsyne indbyggere i fattige lande med ferskvand. Som nyuddannet civilingeniør i kemiteknik fortsatte han som ph.d. og beskæftigede sig med vandrensning.

Forskningen bragte Henrik Tækker Madsen i kontakt med Danfoss-ejer og bestyrelsesformand Jørgen Mads Clausen, der deler interessen for at omsætte vand til energi. Deres samarbejde foregik de første år i Applied Biomimetic A/S, hvor Henrik Tækker Madsen delte sin tid mellem firmaet og universitetet. Siden juli har han på fuld tid været administrerende direktør for SaltPower A/S ejet af Jørgen Mads Clausen. Det vender vi tilbage til.

På det sidste studieår modtog Henrik Tækker Madsen Esbjerg Universitetspris. Han husker fortsat glæden og stoltheden over at blive anerkendt, og han mærkede også en effekt af at modtage prisen.

”Med prisen fulgte eksponering i form at omtale i medier. Jeg mærkede, at jeg havde nemmere ved at komme i kontakt med nøglepersoner i lokalmiljøet, og at prisen åbnede døre for mig. Vi befinder os i en meget konkurrencepræget verden, hvor mange studerende opnår topkarakterer. Skal du skille dig ud, skal der noget ekstra til, for eksempel priser, der ser godt ud på cv’et”, siger Henrik Tækker Madsen, 31 år.


Esbjerg består som studieby
Som søn af en maskinfabrikant på Esbjerg Havn forblev han loyal mod hjembyen, da Aalborg Universitets campus havde en studieretning, der passede perfekt. Han følte det heller ikke nødvendigt at flytte, da han havde afsluttet sin bachelor. Esbjerg havde bestået som studieby.

”Når jeg nu kommer til Esbjerg, synes jeg stadig, at byen har et af Danmarks flotteste campusområder. Fra toppen af den nye laboratoriebygning kan man se Nørreskoven, Vesterhavet, olie- og gasplatformene på havnen og kollegierne, hvor de studerende bor. Det er unikt. Efter amerikansk forbillede er det muligt at indrette et campusområde, hvor man både studerer, lever og bor”, siger Henrik Tækker Madsen, der nu bor i København med sin svenske kone og parrets lille søn.


Anerkend store præstationer
Esbjerg skal ifølge Henrik Tækker Madsen fortsat arbejde på at få flere studieretninger, især kandidatstudier, og opnå større diversitet. Han anser den kommende uddannelse af læger som et stort skridt. Men også uden for det naturvidenskabelige område vil flere muligheder gavne studiemiljøet.

Og så skal lokalområdet fortsætte med at værdsætte sine studerende.

”Vi har en lang tradition for at give sportsudøvere priser. Jeg synes, man på samme måde skal anerkende særligt dygtige studerende på universiteterne og i det øvrige uddannelsessystem, så de kan fremtræde som forbilleder for andre, akkurat som man i snart mange år har gjort i Esbjerg. Betydningen af det rækker langt ud over lokalsamfundet”, siger Henrik Tækker Madsen.


Det næste store energieventyr
Tilbage til hans nuværende arbejdsplads, SaltPower. Energi kan opstå, når flodernes ferskvand løber ud i det salte hav. Derudover har firmaet op til to kilometer nede i undergrunden identificeret geotermiske kilder med højt saltindhold flere steder, så man kan hente 50-80 grader varmt vand op, og strømproduktionen kan suppleres med fjernvarme. De første forsøg med saltkraft blev lavet på Aalborg Universitets laboratorium i Esbjerg i 2015. Nu er verdens største demonstrationsanlæg bygget ind i en container klar med konstruktion og styring leveret af Semco Maritime.

”Vi arbejder med en helt ny teknologi, der kan skabe grøn – eller skal vi sige blå – energi. Det har potentialet til at blive det næste store energieventyr, og jeg har væddet med Jørgen Mads Clausen om, at det bliver kommercielt inden for to år. Jeg er nødt til at presse mig selv”, siger Henrik Tækker Madsen.


Den 22. november overrækkes Esbjerg Universitetspris 2018. Se mere og tilmeld dig her: https://www.eeu.dk/arrangement/916-universitetsprisen-sat-kryds-i-kalenderen/.


Faktaboks:
Esbjerg Universitetspris uddeles til fremragende studerende ved Aalborg Universitet Esbjerg og Syddansk Universitet Esbjerg for at fremme erhvervsrettet forskning i innovation, kompetence og internationalisering. Fondene under Claus Sørensens Fond, Danske Bank Fonden i Esbjerg, Esbjerg Erhvervsudvikling, Esbjerg Fonden samt Lida & Oskar Nielsens Fond stiller et kapitalgrundlag på op til 50.000 kr. til rådighed for universitetsprisen hvert år. Carsten Stegelmann modtog som den første universitetsprisen i 2000.

Som optakt til dette års prisuddeling 22. november bringer JydskeVestkysten interviews med tre tidligere prismodtagere om, hvad Esbjerg Universitetspris har betydet for deres videre karriere.


Kontakt
Birgit Bech Jensen, marketingchef, Esbjerg Erhvervsudvikling, T: 36 97 35 04.