Esbjerg Erhvervsudvikling bliver til Business Esbjerg

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling hedder nu Business Esbjerg. Vi er klar med en ny hjemmeside i foråret. Læs mere om Business Esbjerg her.

ministermøde2Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen og udviklingsminister Ulla Tørnæs besøgte mandag Vadehavscentret i Vester Vedsted. Foto: Business Esbjerg

Miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen og minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs besøgte Vadehavscentret den 8. april 2019. Udover en rundvisning på centret, benyttede borgmester, Jesper Frost Rasmussen, sig af lejligheden til at orientere om flere forskellige lokale emner med bæredygtighed som fællesnævner.

Udviklingen af Mandø, oversvømmelser langs Kongeåen, cirkulær økonomi og hvordan Plast Center Danmark i Esbjerg som videncenter kan rådgive et nyt nationalt plastcenter. 

Borgmester Jesper Frost Rasmussen var glad for han kunne byde de to ministre velkommen.

”Vi har nogle spændende naturprojekter i støbeskeen, hvor Vadehavet spiller en vigtig rolle. Derfor var det naturligt at lade Vadehavscentret danne en flot og inspirerende ramme omkring mødet. Mandø har et stort potentiale som en unik turistdestination på grund af det storstilede naturprojekt midt i UNESCO verdensarven, og den udvikling skal gerne ske på en bæredygtig måde. At skabe mere natur kan også være en løsning på oversvømmelserne langs Kongeåen, og her kunne projektet muligvis være egnet til den kommende multifunktionel jordfordelingsfond i statslig regi”, uddyber Jesper Frost Rasmussen.

Inden rundvisningen på Vadehavscentret, blev ministrene også præsenteret for emner med relation til den bæredygtige erhvervsudvikling.

”Helt i tråd med FN’s verdensmål har Esbjerg Kommune kastet sig over at arbejde med forskellige projekter, som bunder i tankerne omkring cirkulær økonomi. Her har vi nogle spændende projekter fx et materiale innovationsnetværk med relation til plastindustrien. Miljø- og Fødevareministeriet har planer om at lave et nationalt plastikcenter, og i den forbindelse vil vi gerne byde ind med de kompetencer, der allerede er samlet i Plast Center Danmark i Esbjerg” siger direktør Susanne Nordenbæk, Business Esbjerg.

På Jydske Vestkysten kan du læse mere om ministerbesøget og se flere billeder: https://www.jv.dk/esbjerg/Ministermoede-paa-Vadehavscentret/artikel/2704410