Esbjerg Erhvervsudvikling bliver til Business Esbjerg

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling hedder nu Business Esbjerg. Vi er klar med en ny hjemmeside i foråret. Læs mere om Business Esbjerg her.

universitetsprisen Carsten Stegelmann

Carsten Stegelmann brugte pengene fra Esbjerg Universitetspris på en studierejse til USA, og de syv uger i Seattle fremmede karrieren. Nu har han et chefjob hos Rambøll Energy.

Da Carsten Stegelmann som den første modtager af Esbjerg Universitetspris stod med 25.000 kr. i hånden, valgte han at tage til USA. På University of Washington i Seattle stiftede han bekendtskab med professor Charles Campbell, der førte ham dybere ind i katalysens mysterier, og han er fortsat en del af netværket.

”Jeg rejste dagen efter min kandidateksamen – det var min første flyvetur – og opholdt mig syv uger i Seattle, hvor jeg kunne eksperimentere med katalyse på universitetets forskningslaboratorium. Universitetsprisen gjorde det muligt at komme til USA, og det havde stor betydning for, at jeg fik min ph.d.-stilling bagefter. Professor Campbell blev senere medforfatter på min hovedartikel i ph.d.en, og jeg havde også stor gavn af ham i et senere projekt i 2009”, siger Carsten Stegelmann.

Studenten fra Snejbjerg ved Herning vidste, at han vil være kemiingeniør, og Aalborg Universitet Esbjerg var det eneste sted i Jylland, hvor uddannelsen blev udbudt i 1995, da Esbjerg Teknikum blev til en universitetscampus. Han havde også familie i Esbjerg og var ikke betænkelig ved at flytte til byen som 19-årig, hvor han hurtigt fik et værelse med eget bad og toilet på Vognsbølkollegiet.

”Jeg elskede at studere i Esbjerg på et lille universitet, hvor alle kendte alle, og hvor vejlederen havde god tid. Der er naturligvis både fordele og ulemper ved det. Det er en udfordring at være med fremme forskningsmæssigt og at tiltrække de bedste undervisere og studerende, og det kan være svært at skaffe forskningsmidler. Men for mig lykkedes det at få et ph.d.-stipendiat via min vejleder, Per Stoltze, der kom til Esbjerg som forskningsprofessor i 1998”, siger Carsten Stegelmann.


Skelsættende begivenheder
Han betegner Per Stoltzes ankomst som skelsættende for hans videre vej. En anden vigtig drivkraft var, at han modtog Esbjerg Universitetspris i foråret 2000.

”Jeg husker, at jeg var meget stolt og beæret over at modtage prisen, og den ansporede mig til at gøre mit bedste på studiet og ph.d.en. For et lille universitet er det vigtigt at have et højt fagligt miljø, og her hører det med at fremelske en elite og anerkende den. Jeg har nu job i rådgivningsindustrien og skal ansætte nye ingeniører, og her er det meget vigtigt at have et lokalt universitet, der giver mulighed for at lave projekter med studerende. At ansætte disse studerende giver ofte det bedste resultat”, siger Carsten Stegelmann.

Da han var færdig med sin ph.d., var det naturlige karriereskridt at søge job hos katalysatorkæmpen Haldor Topsøe. Men den vej var spærret af ansættelsesstop, og en tidligere medstuderende anbefalede ham at søge en stilling hos Rambøll Olie & Gas i Esbjerg.


Ph.d.en bestod i olieverdenen
Carsten Stegelmann fik jobbet og betragtede det som midlertidigt. Nu har han været samme sted i 15 år og er chefkonsulent i teknisk sikkerhed og risikoanalyser hos Rambøll Energy.

”Jeg laver fortsat matematisk modellering og analyser som under min ph.d., nu bare inden for noget helt andet. Jeg arbejder med risici på olie- og gasplatforme, hvor man håndterer brændbar olie og naturgas midt på havet, har hotel for de ansatte, lufthavn med helikopterlandinger og anløb af skibe. Den blanding ville man aldrig tillade på land, og det giver et helt unikt risikobillede. I begyndelsen blev jeg mødt med: ”Nu skal der ikke gå ph.d. i den”, men det er ikke et skældsord længere, og der er siden blevet ansat flere ph.d.er i afdelingen”, siger Carsten Stegelmann.

Han er nu veletableret med familie og børn i Esbjerg og ser fortsat tilbage på studietiden som en af de bedste perioder i sit liv. Hans kone er fra Ringkøbing og boede i sin tid på det samme kollegium.


Den 22. november overrækkes Esbjerg Universitetspris 2018. Se mere og tilmeld dig her: https://www.eeu.dk/arrangement/916-universitetsprisen-sat-kryds-i-kalenderen/


Faktaboks
Esbjerg Universitetspris uddeles til fremragende studerende ved Aalborg Universitet Esbjerg og Syddansk Universitet Esbjerg for at fremme erhvervsrettet forskning i innovation, kompetence og internationalisering. Fondene under Claus Sørensens Fond, Danske Bank Fonden i Esbjerg, Esbjerg Erhvervsudvikling, Esbjerg Fonden samt Lida & Oskar Nielsens Fond stiller et kapitalgrundlag på op til 50.000 kr. til rådighed for universitetsprisen hvert år. Carsten Stegelmann modtog som den første universitetsprisen i 2000.
Som optakt til dette års prisuddeling 22. november bringer JydskeVestkysten interviews med tre tidligere prismodtagere om, hvad Esbjerg Universitetspris har betydet for deres videre karriere.


Kontakt
Birgit Bech Jensen, marketingchef, Esbjerg Erhvervsudvikling, T: 36 97 35 04.