Esbjerg Erhvervsudvikling bliver til Business Esbjerg

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling hedder nu Business Esbjerg. Vi er klar med en ny hjemmeside i foråret. Læs mere om Business Esbjerg her.

IMG 2294Leder af Qingdaos erhvervskontor Mr. Cao Mengyu og erhvervschef Karsten Rieder. 


Kinesisk delegation fra Qingdao søgte inspiration i Esbjergs evne til at omstille sig.


”Qingdao minder meget om det, Esbjerg er og var. Vi er en mellemstor by, hvor fiskeriet har fyldt meget; og vi er interesserede i at gå ind i hav-vind i større grad”, siger Mr. Han, tolk og delegationslederfor en gruppe kinesere på besøg i Esbjerg:

”Vi har også en Varde”, siger Mr. Han for at understrege, at han har sat sig grundigt ind i ikke bare Esbjerg, men også oplandet.
Mr. Han er sammen med 8 kolleger fra byen Qingdaos svar på Esbjerg Erhvervsudvikling på besøg i det vestjyske for at søge inspiration til, hvordan en by kan omstille sig.

Valget af Esbjerg er ikke tilfældigt. For selv om Qingdao målt på størrelse med sine 9 mio. indbyggere minder mere om Sverige end om Esbjerg, så er der masser af læring at hente i at besøge den jyske vestkyst og blive klogere på omstillingen fra fiskeindustrien til grøn energi og de påvirkninger, den omstilling har på byudviklingen.


Et nyt Shanghai
Mr. Cao, som er leder af Qingdaos erhvervskontor og med i Esbjerg, vurderer, at Qingdaos aktuelle situation minder meget om det, man så i Esbjerg for 20-25 år siden:

”Vi er en by, hvor fiskeriet er en stor faktor. Det må det gerne blive ved med, men vi ønsker at bygge mere på i form af energi fra havvind. Ligesom Esbjerg har gjort. Det vil vi gerne blive klogere på”, siger Mr. Cao.

Qingdao har haft den øverste kinesiske politiske ledelses bevågenhed i flere år, og præsidenten har med flere besøg understreget ambitionerne med at gøre Qingdao til en anden by:

”Målet er at gøre Qingdao til et ’Shanghai of the North’; et centrum for handel og energi”, siger Mr. Cao:

”Vi er naturligvis større end Esbjerg, men ikke så langt som Esbjerg. Vi har haft havvind i 5-6 år, Esbjerg har arbejdet med det i 20-25 år. Vi kan lære meget – også om byudvikling og om eksempelvis ældrepleje, hvor det kinesiske samfund har en stor udfordring i vente med det signede antal ældre”, siger Mr. Cao.

Gode kontakter for Esbjerg
For Esbjerg Erhvervsudvikling, som er værter for kinesernes besøg, er besøget fra Kina også interessant og lærerigt. Det vurderer erhvervschef Karsten Rieder:

”Vi får nye kontakter til et meget interessant vækstområde i Kina. Qingdao er udpeget til at være et af de vigtigste nye vækstområder i Kina, og gode kontakter der vil på sigt give forretningsmuligheder for vore virksomheder”, siger han:

”Qingdao er ved at udvikle sig til et vigtigt område indenfor offshore vind, og der vil derfor i de kommende år helt sikkert dukke forretningsmuligheder op. De står overfor samme udvikling, som Esbjerg nu har haft mange års erfaring med, og vi kan helt sikkert sælge de faglige kompetencer og den knowhow, vi har på fx offshore vind-området”, vurderer Karsten Rieder.


Kontaktinformation
Karsten Rieder, Erhvervschef, Esbjerg Erhvervsudvikling
Tlf.: 36 97 35 11
Mail: kar@eeu.dk