Esbjerg Erhvervsudvikling bliver til Business Esbjerg

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling hedder nu Business Esbjerg. Vi er klar med en ny hjemmeside i foråret. Læs mere om Business Esbjerg her.

Universitetsprisen 2018På billedet ses fra venstre: Adm. direktør VIKING Life-Saving Equipment Henrik Uhd Christensen, prismodtagerne Clara Josefine Feldmann og Jesper Liniger, bestyrelsesformand Business Esbjerg Flemming N. Enevoldsen. Foto: Søs Josefsen, Business Esbjerg.

Stort tillykke til modtagerne af Esbjerg Universitetspris 2018

Torsdag den 22. november 2018 blev Esbjerg Universitetspris uddelt for 18. gang til to talentfulde studerende fra Esbjerg. Clara Josefine Feldmann, SDU Esbjerg, modtog prisen for sit speciale om bæredygtig køling, og Jesper Liniger, Ph.D. studerende ved Aalborg Universitet Esbjerg, modtog prisen for arbejdet med vindmøllers sikkerhedssystem. 

Årets pris bestod ikke kun af den flotte hæder, diplomet og blomsterne, der fulgte også en check på 25.000 kr. med til begge prismodtagere.

Der var mange rosende ord til både Clara og Jesper, da de fik overrakt det fornemme bevis for deres indsatser under studierne. Dette års gæstetaler og prisoverrækker var ingen ringere end VIKING Life-Saving Equipment's administrerende direktør, Henrik Uhd Christensen, og har var meget imponeret over de to prismodtagere. Han fremhævdede både deres høje faglige niveau, og relevancen af deres projekter der kan få stor betydning for erhvervslivet. Netop relevencen af deres projekter var et gennemgående tema, og der var stor fokus på potentialet i deres forskning - både kommercielt og miljømæssigt. 

Bæredygtig køling 

Clara Josefine Feldmann fik den bedst mulige karakter for sin specialeopgave "Bæredygtig køling - analyse af drivere og forhindringer for succes" under uddannelsen Environmental and Resource Management. 

I sit speciale analyserede Clara, hvordan bæredygtig køling kan opnås ved at fokusere på de store mængder overskydende energi fra virksomheder med store kølebehov, som fx industri, detailhandel og datacentre, og på hvordan denne overskydende energi effektivt kan udnyttes, således at energisystemernes samlede miljøpåvirkning reduceres.

Emnet har meget høj relevans for virksomheder såvel som samfund, ikke mindst for en energimetropol som Esbjerg - også med blik for de kommende datacentre i området. Specialet blev udført i tæt samarbejde med Danfoss A/S. 

Forudsigelse af kritiske fejl i vindmøllers sikkerhedssystem

Jesper Liniger har med sit Ph.D. projekt udviklet algoritmer til at forudsige kritiske fejl i vindmøllers sikkerhedssystem.

Mere konkret omhandler Jespers Ph.D. projekt om design af pålidelige hydrauliske pitch systemer til vindmøller. Pitch systemer er hydrauliske systemer til at dreje vindmøllevingerne ved hjælp af hydrauliske cylindre med højt tryk. Netop pitch systemer forårsager flest fejl og mest nede-tid for vindmøller generelt, og algoritmerne kan derfor både øge den samlede energiproduktion og forbedre sikkerheden for vindmøller. Gennem Ph.D. projektet er der foretaget omfattende eksperimentelt arbejde, som underbygger at algoritmerne er effektive under virkelige forhold.

Vi ønsker Clara og Jesper stort tillykke med priserne. 

Fakta om Universitetsprisen

Esbjerg Universitetspris uddeles til fremragende studerende ved Aalborg Universitet Esbjerg og Syddansk Universitet Esbjerg for at fremme erhvervsrettet forskning i innovation, kompetence og Internationalisering. Fondene under Claus Sørensens Fond, Danske Bank Fonden i Esbjerg, Business Esbjerg, Esbjerg Fonden samt Lida & Oskar Nielsens Fond stiller et kapitalgrundlag på op til 50.000 kr. til rådighed for universitetsprisen hvert år.

Esbjerg Universitetspris blev uddelt på SDU på Niels Bohrs Vej den 22. november 2018.