Er dine medarbejdere rustet til at imødekomme virksomhedens fremtidige behov?

Projektet "Fremtidens arbejdskraft tilbyder gratis HR-sparring til vore medlemsvirksomheder. Formålet er at opkvalificere faglærte medarbejdere inden for:

* metalbearbejdning (offshore og industri)
* procesindustri (plast, emballage, fødevarer, kemi, byggematerialer)
* træindustri (møbler, spær, køkkener, savværk)
* energiteknologi (automation, drift m.v.)

Deltagelse i projektet fremtidssikrer medarbejdernes kompetencer: Ufaglærte løftes op på faglært niveau og faglærte op på akademiniveau inden for det tekniske område.

Få gratis besøg af en konsulent, der kortlægger behov og giver sparring og anviser muligheder for opkvalificering.

Uddannelsesaktiviteterne er modulopbyggede, så det kan gennemmføres med ringe eller ingen produktionstab.

Se mere om projektet her