Esbjerg Erhvervsudvikling bliver til Business Esbjerg

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling hedder nu Business Esbjerg. Vi er klar med en ny hjemmeside i foråret. Læs mere om Business Esbjerg her.

020 Nytaarskur 2019 CHOBestyrelsesformand Flemming Enevoldsen gav de 1.200 fremmødte erhvervsfolk en nytårshilsen, da Business Esbjergs afholdte den årlige nytårskur den 10. januar 2019. Foto Christer Holte. 

Mine damer og herrer, kære medlemmer af Business Esbjerg.

Velkommen til Nytårskuren – den 24. i rækken.

Igen i år er der langt over 1.000 tilmeldte. Så der er en fantastisk opbakning til dette arrangement. Det vil jeg gerne sige jer mange tak for!

Vores navn er, som I nok har bemærket, nyt – men vi gør hvad vi kan for at Nytårskuren skal blive lige så festlig og hyggelig som den plejer.

2018 var generelt et godt år for erhvervslivet – både i Danmark og i vores område. Der er cirka 5.200 virksomheder i Fanø og Esbjerg kommuner med mere end 1 ansat. Og det er klart, at der er en meget stor spredning i resultaterne for både virksomheder og brancher. Men samlet set har beskæftigelsen fortsat været høj og mange virksomheder arbejder hårdt for at tiltrække tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft.

Business Esbjerg understøtter den indsats, og er derfor glade for fremmødet og jeres opbakning til vores to store arbejdskraft-arrangementer, hvor medlemmer præsenterede sig for potentielle jobsøgende;

1. Karrieremessen 2018 blev godt besøgt af over 1.000 gæster til de mere end 50 deltagende virksomheder.

2. Og ved Dit Karrierevalg kunne over 700 8.-klasser og forældre komme i dialog med de 65 fremmødte virksomheder.

Og så glemmer vi ikke de 14 virksomheder, der som Karrierepartnere støtter op om indsatserne for at markedsføre de ledige stillinger, virksomhederne og området i det hele taget overfor potentielle jobsøgende i hele landet.

Nogle højdepunkter fra året:

Esbjerg kan blive digitalt knudepunkt

Nyhederne om de nye fiberkabler, HavFruen, Havhingsten og Cobra, som forbinder Esbjerg området med USA, Dublin, London og Amsterdam, har allerede tiltrukket virksomheder. Norske Bulk Infrastruktur har bekræftet at de vil bygge et datacenter i Esbjerg og Facebook arbejder fortsat med deres store projekt. Vi har et fantastisk godt geografisk udgangspunkt for at udvikle denne forretning til gavn for virksomheder og hele området. Men det kræver en proaktiv indsats, som vi i Business Esbjerg gerne vil sætte os i spidsen for.

Offshore er fortsat en styrkeposition i erhvervslivet i Esbjerg

Genopbygningen af Tyra-feltet er gået i gang, og det vil skabe større aktivitet i Esbjerg i de kommende år. Der er også indgået en ny energiaftale, som betyder opsætning af 3 store havvindmølle parker inden 2030. Det bringer Danmark tilbage i den grønne førertrøje, og det kommer også til at få betydning for Esbjergs energivirksomheder. Og vi håber selvfølgelig, at beslutningen om placeringen af disse parker træffes på et kommercielt, fornuftigt grundlag. For den bedste logistik og de bedste vindforhold er ude i Nordsøen.

Vi har været i kontakt med mange af jer.

Der har været afholdt 79 arrangementer med i alt 7.200 deltagere. Og hertil kommer alle de målrettede opgaver og virksomhedsbesøg med enkelt-medlemmer af Business Esbjerg.

Esbjerg skal være en stærk studieby

Som en del af Business Region Esbjergs projekt omkring styrkelse af Esbjerg som studieby bliver der arbejdet på at tiltrække nye studier. Efter succesen med etablering af lægeuddannelsen, bliver der helt konkret arbejdet på at få etableret et jurastudie.

Turisme er et vækstområde

Det har været en stærk sæson for turismen i Esbjerg kommune. Vi har haft fremgang på overnatningsstederne. Attraktionerne blev derimod ramt af det skønne vejr, som trak gæsterne på stranden. Og på Fanø kunne der ikke klemmes flere gæster ind i højsæsonen.

Vores erhvervsturismeprojekt Meet & More er blevet revitaliseret efter en længere dvale. Vi har samlet en lang række virksomheder om at gøre Esbjerg og Fanø kendt som Danmarks nye mødedestination med unikke mødeoplevelser.

2018 var et spændende år for Business Esbjerg som organisation

I februar fik vi ny direktør – Susanne. Og hun og teamet fik travlt fra start.

Folketinget vedtog – efter en lang optakt – en forenkling af det offentlige erhvervsfremmesystem.

De regionale Væksthuse nedlægges, og der justeres i den lokale struktur. Der har været udfoldet store kræfter på at få Esbjerg-området indtænkt i den nye struktur og det glæder os, at en erhvervsrepræsentant fra Esbjerg er kommet i bestyrelsen for det nye erhvervshus i Haderslev.

Også på turistområdet kommer der en ny struktur på landsplan. Denne er endnu ikke endeligt besluttet, men vi arbejder hårdt på at fremme indflydelsen fra vores område.

En personlig kommentar herfra er, at vi fra Business Esbjerg vil være en god medspiller til den nye struktur. Og fremme erhvervslivets interesser her lokalt.

Men optakten har været for lang – og for præget af politiske studehandler. Der synes at være en fast skabelon for disse centraliseringsprocesser, hvor et ekspertudvalg kommer med nogle udspil uden tilstrækkelig erfaring med de praktiske forhold på området. Og når så røgen letter, så kan det være vanskeligt at se, hvor store positive forandringer, der reelt er skabt for det erhvervsliv, vi skal leve af.

Det tror vi vil fylde meget i 2019

Vi arbejder for at skabe de bedst mulige betingelser for at drive virksomhed i Esbjerg og Fanø kommuner, og vi fortsætter det høje aktivitetsniveau med bearbejdning af rammevilkår, tilbud om individuel sparring, events- og arrangementer, projektledelse og meget mere.

I tæt samarbejde med Esbjerg kommune bidrager vil til etableringen af en ny Vækststrategi 2025, som vil sætte retningen for vores indsatser fra næste år.

Vi vil fortsat arbejde på, at området får mest muligt udbytte ud af de nye data-muligheder, vi vil arbejde for at styrke Esbjerg som studieby – gerne med etablering af nye studier, og så vil vi fortsat, og i samarbejde med alle relevante aktører, arbejde på at sikre virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Esbjergs image som energi-klynge styrkes yderligere næste sommer, hvor Esbjerg bliver værtsby for et vigtigt energitopmøde for Nordsølandenes energiministre – 9 lande i alt, og samtidig afvikles en international konference med fokus på den ambitiøse vision om at gøre Nordsøen til Silicon Valley for havvind.

Med dette ønsker jeg alle et Godt Nytår!