Esbjerg Erhvervsudvikling bliver til Business Esbjerg

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling hedder nu Business Esbjerg. Vi er klar med en ny hjemmeside i foråret. Læs mere om Business Esbjerg her.

023 Nytaarskur 2019 CHOBestyrelsesformand for Business Esbjerg. Foto: Christer Holte. 

Erhvervslivet generelt

2018:

2018 var året hvor HavFrue fik en anden betydning. Undersøiske fiberoptiske kabler til USA, London, Dublin og Amsterdam gør at Esbjerg bliver en af verdens bedst forbundne steder i Europa. I sidste uge tog Bulk Infrastructure første spadestik på deres nye datacenter i Esbjerg, som kommer til at samle kablerne og kickstarte Esbjerg ambition om at bliver Nordeuropas digitale knudepunkt.
Facebook valgte desværre at droppe deres planer om at bygge et kæmpe datacenter i Esbjerg. De roste Esbjerg meget for vores professionelle arbejde, men det kan vi desværre ikke bruge til så meget. Vi fastholder vores strategi og forsætter arbejdet, og håber at kunne annoncere gode nyheder i løbet af 2019.

På turistfronten er tallene blandede. Væksten i antal overnatninger i Esbjerg kommune er steget med 4,9% i 2018 og langt over landsgennemsnittet på 2%. Væksten er primær skabt i Esbjerg som har oplevet rekordhøje antal overnatninger. For 4. år i streg har Fanø færgen oplevet et rekordhøjt antal passager.
Besøgene på kommunes attraktioner har været ramt af den varme sommer og har oplevet nedgang i antallet af besøgende.

DI udarbejder hvert år en undersøgelse af det lokale erhvervsklima i Danmark. Esbjerg kommune oplevede en lille tilbagegang fra nr. 21 til nr. 25. Men Esbjerg har stadig det bedste erhvervsklima blandt de 6 største kommuner i Danmark.

I 2018 blev hele 44 lokale virksomheder kåret til gazeller. Det er en markant stigning fra de 26 som var på listen sidste år. En Gazellevirksomhed vækster markant mere end andre virksomheder.

Bosætning i Esbjerg kommune står stille. I de sidste 4 år er vi blevet 96 borgere mindre. For at gøre det nemmere for virksomhederne at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, er det vigtigt at bosætningen øges i fremtiden.

Business Esbjerg

Organisation:

Navneskifte
Navneskiftet til Business Esbjerg er forløbet uden de store udfordringer, og er blevet taget rigtig godt imod eksternt, og har samtidig medvirket til en stærkere sammenhængskraft internt i organisationen. Arbejdet med en ny og samlende hjemmeside forløber godt og den forventes lanceret i maj.

Turisme events
2018 blev det sidste år, hvor Business Esbjerg arrangerede Esbjerg Festugen, Peters jul i Ribe og Julehyttebyen i Esbjerg. Disse arrangementer er flyttet til Esbjerg kommunes eventsekretariat for at udnytte synergier og skabe et stærkere fagligt fællesskab.

Nyt erhvervsfremmesystem
Business Esbjerg står i den næste tid overfor en del ændringer på grund af ny lovgivning:

-Det nye erhvervsfremmesystem er ved at blive implementeret og Erhvervshuset Sydjylland i Vojens er ved at tage form. Erhvervshuset Sydjylland erstatter Væksthus Syddanmark og kommer til, at varetage nogle opgaver som Business Esbjerg normalt har stået for. Men rolle- og opgavefordeling er endnu uafklaret. Afklaringen får indflydelse på implementeringen af de planlagte besparelser, som Business Esbjerg står overfor fra 2020.

-Det nye turismefremmesystem tager også form Esbjerg, Fanø og Tønder kommuner har politisk tilkendegivet, at man ønsker at danne et fælles destinationsselskab i forlængelse af, at Varde kommune har valgt at gå sammen med Ringkøbing Skjern og danne et nyt destinationsselskab.

-Det regionale Vækstforum i Region Syddanmark er blevet nedlagt, og fremadrettet skal der søges om erhvervsfremmemidler til virksomhedsrettede aktiviteter hos den Nationale Erhvervsfremmebestyrelse i Silkeborg.

Performance

Medlemmer
Pr. 31.12.2018 var vi 890 medlemmer.

Vi spurgte alle medlemmer om hvordan de opfattede Business Esbjerg og hvad I så som vores vigtigste opgaver. Hovedkonklusionen var:

-Deltagelse i netværk er relativt vigtigt for de mindste virksomheder.

-Høj tilfredshed med vores arrangementer, men stor forskel på kendskabsgrad.

-Business Esbjergs image er generelt højt og på niveau med undersøgelsen i 2014.

-Vi er blevet bedre til at arbejde for bedre rammebetingelser – vi skal huske at fortælle det.

-Af 9 forslag til fremtidige opgaver for Business Esbjerg handler de 5 der får topprioritet om rammebetingelser. Mest tydeligt i besvarelserne fra de store virksomheder, men tendensen er der også ved de små virksomheder. 

Tak for jeres input som vi har taget udgangspunkt i, i udarbejdelsen af vores fremtidige strategi og handlingsplan.

Vi prøver hver dag at skabe værdi for vores medlemmer og de bedste rammebetingelser for erhvervslivet i Esbjerg og Fanø kommune:

-Vi afholdt 79 relevante arrangementer med i alt 7.200 deltagere.

-Vi har været på besøg og hjulpet vores medlemmer og iværksættere knap 2.500 gange i 2018.

-Vi har stor fokus på tiltrækning af uddannelser som understøtter virksomhedernes rekrutteringsbehov. Som opfølgning på den store succes med etableringen af lægeuddannelsen i Esbjerg, arbejder vi lige nu målrettet på at tiltrække jurauddannelsen. Men det stopper ikke her.

-For at skabe stor synlighed om Esbjerg som Danmarks Energimetropol har vi tiltrukket et ministermøde for Europas energiministre, der afholdes den 20. juni, hvor der også afvikles en konference om udnyttelsen af Nordsøens energipotentiale.

-For at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne har vi blandt andet afholdt karriemesse Esbjerg med over 1.000 deltager og 50 virksomheder. Faglært arbejdskraft er også et stort tema hos Business Esbjerg. For at øge kendskabet blandt de unge for de faglærte uddannelser og få flere til at vælge den uddannelsesvej afholdte vi arrangementet ”dit karrierevalg” med over 700 deltagere.

-Meet and More, som er en indsat for flere møder, konferencer og virksomhedsarrangementer, er kommet godt i gang i 2018 og vi har allerede skabt flere gode leads.

-Med over 10 millioner visninger på sociale medier markedsfører vi bosætnings- og jobmulighederne overfor vores målgruppe.

Fremtiden

-Esbjerg kommunes Vision 2025 bliver lanceret i foråret 2019. Vækststrategi 2025 er blevet skabt i samarbejde med erhvervslivet for, hvor mange af jer har deltaget i arbejdet.

-Det er glædeligt at det blevet besluttet, at endnu en dansk havvindmøllepark skal opføres i Nordsøen – den største til dato. Esbjerg er verdens bedste til at bringe vind på havet så det vil helt sikkert skabe arbejdspladser i Esbjerg. Som følge af energiforliget skal der findes placeringer til yderligere to store havvindmølleparker inden 2030.

Afslutningsvis vil jeg takke medlemmerne, medarbejderne og bestyrelsen for et godt samarbejde og for en stor indsats i 2018.