Esbjerg Erhvervsudvikling bliver til Business Esbjerg

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling hedder nu Business Esbjerg. Vi er klar med en ny hjemmeside i foråret. Læs mere om Business Esbjerg her.

BE Debat Semco 019

Deltagerne ved tværpolitisk debatmøde ved Semco Maritime efterspurgte uddannelser, studerende, politisk stabilitet og en øget respekt for energisektorens betydning lokalt og nationalt.

Hvad er Esbjergs mest kritiske udfordringer, og hvordan har tre af regionens folketingspolitikere tænkt sig at løse dem?

Det kunne man få gode bud på ved et debatmøde hos Semco Maritimes tirsdag eftermiddag, hvor Business Esbjerg sammen med Olie gas Danmark indbød til politisk debat om den regionale udvikling fokuseret på relevante uddannelser for erhvervslivet og energisektorens rolle som regional vækstmotor.

Semco Maritimes adm. direktør Steen Brødbæk lagde ud med at bede om mindre uld i mund, når talen er på rammebetingelser for Nordsøen, og Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) fulgte op og satte ord på de mest kritiske udfordringer, Esbjerg står med: Langsigtede rammebetingelser, så virksomheder tør investere, og mangel på lokale studerende og relevante uddannelser i nærområdet:
”Man flytter uddannelser for at skabe vækst. Men i stedet burde man flytte uddannelser hen til den vækst, vi allerede har skabt”, sagde Jesper Frost Rasmussen.

Styrket opkvalificering
Tre folketingskandidater fra Region Sydjylland; Ulla Tørnæs (V), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Benny Engelbrecht (S) greb udfordringerne fra scenen:
”Uddannelse er forudsætningen for vækst og udvikling. Viften af uddannelsestilbud i byen skal udvides”, mente Ulla Tørnæs, og Kristian Thulesen Dahl var i samme boldgade:
”Vi må have som national målsætning, at man kan tage en relevant uddannelse i hele landet. Sådan sikrer vi, at man også kan have et relevant arbejde i hele landet”, sagde Dansk Folkepartis formand, som også gerne så de lokale erhvervsskoler styrket.

Benny Engelbrecht fremhævede, at de lokale virksomheder måtte være aktive og ’slå i ministerbordet’ for at få uddannelser til byen, og at vi desuden skulle være bedre efteruddannelse:
”Opkvalificering af voksne ledige skal styrkes, og det skal målrettes den efterspørgsel, der er fra industrien”, sagde han.

Behandles ordentligt
Panelet var enige om, at energisektoren i Esbjerg er af stor betydning, både lokalt og nationalt. Den betydning er det ikke alle, der er klar over, mener Kristian Thulesen Dahl:
”Der er en religiøs modvilje til olie/gas blandt byfolk i dag. Hvis man arbejder i olie/gas, så kryber man langs panelerne. Det svarer til at sige, at man arbejder i tobaksindustrien”, mente han.

Det kunne Ulla Tørnæs ikke genkende: 
”De folk, jeg kender i olie/gas, er stolte – og med god grund. De har tjent 400 mia. til statskassen over de seneste 40 år, og de vil tjene yderligere 250 mia. kroner, hvis vi behandler sektoren ordentligt. Det skal vi”, fremhævede hun og understregede, at olie/gas er forudsætningen for en grøn omstilling.

Benny Engelbrecht var helt på linje med særligt den sidste del af det budskab.
”Ingen i Esbjerg er fuldtidsdeprimerede over, at vi bygger flere vindmøller. Vi skal udfase kul, olie og gas – og det skal ske i den rækkefølge”, sagde Benny Engelbrecht.

 

Diverse citater fra debatten:

”Hvorfor taler du om datacentrenes behov for grøn strøm, når jeg spørger dig, hvordan vi holder hånden under den lokale olie/gasindustri?” Moderator Nynne Bjerre-Christensen til Benny Engelbrecht.

”Der er 12.000 arbejdspladser i Esbjerg og omegn indenfor olie/gas og vind. 75 procent af alle havmøller i Europa er udskibet fra Esbjerg, og med Havfruekablet får vi snart et nyt vækstområde. Så nytter det ikke noget, at alle uddannelser, der støtter vores vækst, ligger i København”. Borgmester Jesper Frost Rasmussen.

”Den nyeste selvstændige platform i Nordsøen blev bygget for 20 år siden. Hvordan synes I selv det går?” Flemming Horn-Nielsen, der som operationsdirektør i Ineos har været med til halvere arbejdsstyrken.

”I må ikke kun kigge til universiteterne for at løse behovet. Brug de andre uddannelsesinstitutioner i byen”. Torben Dahl, rektor, Fredericia Maskinmesterskole.

BE Debat Semco 002

”I den grønne omstilling virker det ind i mellem som om, vi skammer os over olie/gas. Det giver ingen mening, når det nu er os, der producerer olie/gas bedst, og det desuden er kul, vi skal af med”, sagde borgmester Jesper Frost Rasmussen til debatmødet.