Esbjerg Erhvervsudvikling bliver til Business Esbjerg

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling hedder nu Business Esbjerg. Vi er klar med en ny hjemmeside i foråret. Læs mere om Business Esbjerg her.

be eeu dk1x

Der skal en skarpere og mere international profil til, derfor skifter Esbjerg Erhvervsudvikling navn og bliver fremadrettet til Business Esbjerg. Samtidig skal navne- og identitetsskiftet signalere en mere sammenhængende indsats og ønsket om at skabe større synlighed for Esbjerg Erhvervsudvikling som erhvervslivets medlemsorganisation og talerør.

Den 20. november bliver Esbjerg Erhvervsudvikling til Business Esbjerg. Arbejdet med at skabe gode betingelser for at drive virksomhed, bo, studere og holde ferier og møder i området er stadig det samme, men øget samarbejde på tværs og stærkere kommunikation skal styrke organisationens position og gøre den til en endnu mere professionel og synlig samarbejdspartner for medlemmerne.

”Vi skal fremstå knivskarpt og professionelt hos vores medlemmer, samarbejdspartnere, de politiske beslutningstagere og erhvervslivet generelt. Et nyt navn og en ny identitet er også ensbetydende med en ny start. Vi arbejder med mange vigtige dagsordener og indsatser, men vi har nok forsømt lidt at fortælle, hvad vi arbejder for og hvilken forskel vi gør. Vi skal derfor være mere offensive og tydelige i vores kommunikation”, siger direktør Susanne Nordenbæk.

Det er også ønsket om genkendelighed internationalt, der har fået navnet Business Esbjerg på banen.

”Vi arbejder i stigende grad internationalt, hvor vi indgår i internationale netværk, arbejder for at tiltrække udenlandske investeringer og modtager flere udenlandske delegationer. Det vil styrke vores gennemslagskraft og synlighed, at vi har ét navn, som fungerer godt på dansk og engelsk, og som samtidig fortæller hvem vi er og hvad vi står for”, siger direktør Susanne Nordenbæk.

Esbjerg Erhvervsudvikling arbejder med mange indsatser og målgrupper, og de færreste har et samlet overblik over og kendskab til de mange muligheder og bidrag, organisationen byder på.

”Vi har haft tradition for at skabe universer omkring hver enkelt indsats og arbejde fokuseret i hvert område, hvilket har gjort den samlede indsats og dermed billedet af Esbjerg Erhvervsudvikling fragmenteret. Vores medlemmer kan vinde meget ved, at vi benytter synergier på tværs og arbejder sammenhængende. F.eks. kan vi med fordel koble tiltag for studerende, jobsøgende, turister og ansatte hos vores medlemmer tættere sammen, og gøre det synligt hvilket ’hus’ af muligheder, man træder ind i, når man arbejder sammen med Business Esbjerg”, siger marketingchef Birgit Bech Jensen.

I forbindelse med navneændringen vil en række indsatser og hjemmesider, som organisationen driver under forskellige navne og brands blive samlet på én hjemmeside. Siden er under udvikling, og den står klar i foråret.


Om Business Esbjerg

Business Esbjerg skaber de bedst mulige betingelser for at drive virksomhed, bo, studere og holde ferier og møder i Esbjerg og Fanø Kommuner. Sammen med erhvervslivet inspirerer vi til nye muligheder for udvikling og vækst til gavn for virksomheder og borgere.

Det er vores ambition at være en betroet og professionel samarbejdspartner for vores medlemmer. Vi er til for dem. Samarbejdet tager altid udgangspunkt i vores lokale forankring – med et blik for globale tendenser. Således søger vi muligheder for virksomhederne i deres mål om at udvikle sig og vokse, uanset hvilket udgangspunkt, de har. Vi bidrager samtidig til dagsordenen på et lokalt, regionalt og nationalt niveau – til gavn for vores medlemmer.

Vi vil skabe værdi hver dag. Ikke bare for erhvervslivet, men også for turister, arbejdstagere og studerende. Vores projekter og tilbud, lige fra karrieremesser og turismeprojekter, til ledernetværk og start-up tilbud, skal give værdi, der kan mærkes.

Susanne Nordenbæk, Direktør og Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

 

Kontaktinformation
Susanne Nordenbæk, direktør Business Esbjerg, sun@businessesbjerg.com, M: 29 38 08 39.
Birgit Bech Jensen, marketingchef Business Esbjerg, bbj@businessesbjerg.com, T: 36 97 35 04.