Esbjerg Erhvervsudvikling bliver til Business Esbjerg

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling hedder nu Business Esbjerg. Vi er klar med en ny hjemmeside i foråret. Læs mere om Business Esbjerg her.

Flemming N Enevoldsen 1Esbjerg Erhvervsudvikling afholdte i går den årlige generalforsamling. Stemningen var optimistisk på erhvervslivets vegne, og med de seneste ændringer i både bestyrelse, advisory boards og ledergruppen er der sat et nyt hold i Esbjerg Erhvervsudvikling.

I sin beretning kunne formand for Esbjerg Erhvervsudviklings bestyrelse, Flemming Enevoldsen, fortælle om en kommune i erhvervsmæssig topform. Han nævnte, at væksten sætter sit tydelige aftryk i bybillederne med mange nye byggerier og projekter. Derudover har Esbjerg og Fanø kommuner oplevet en rigtig god turistsæson med høje vækstrate på både overnatninger og besøg på seværdigheder.

Om fremtiden berettede formanden, at Esbjerg kommune står over for et nyt væksteventyr med etableringen af en ny fiberoptiske kabelforbindelse mellem New Jersey og Esbjerg – kendt som Havfrue kablet - samt forlængelse af det eksisterende transatlantisk kabel mellem Irland og Esbjerg. Med kablerne bliver Esbjerg Nordeuropas centrum for fremtidens IT-infrastruktur.

Nyt navn
Under generalforsamlingen orienterede Flemming Enevoldsen om at Esbjerg Erhvervsudvikling i løbet af 2018 skifter navn til Business Esbjerg. Flemming Enevoldsen begrundede navneskiftet med et ønske om et mere internationalt, professionelt og enkelt udtryk.

Et nyt hold
Der er nye ansigter blandt ledergruppen i Esbjerg Erhvervsudvikling.

I 2017 blev Jane Madvig Søndergaard ansat som turistchef, og senest i februar blev Tom L. Nielsen afløst af Susanne Nordenbæk som direktør.

Året har også været præget af nye ansigter i bestyrelsen: De to nyvalgte borgmestre for Esbjerg kommune og Fanø kommune, Jesper Frost Rasmussen og Sofie Valbjørn, Sarah Nørris som byrådsrepræsentant, Jens Damgaard som ny formand for DI Sydvestjylland og David Dupont-Mouritzen som formand for Advisory Board Turisme trådte alle ind i bestyrelsen i siden sidste generalforsamling.

Ved generalforsamlingen blev endnu to nye medlemmer valgt ind. Søren Nørgaard Thomsen, CEO Blue Water Shipping og Claus Pedersen, forpagter Danhostel Ribe. De erstatter Ingelise Terkildsen og Flemming Just, som ikke genopstillede.

Der er dermed tale om et nyt hold, som tager fat på opgaverne i 2018.

Faktaboks:
Bestyrelsen for Esbjerg Erhvervsudvikling består af følgende medlemmer:
• Formand Flemming N. Enevoldsen.
• Næstformand Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg Kommune.
• Næstformand David Dupont-Mouritzen, Fiskeri- og Søfartsmuseet.
• Søren Nørgaard Thomsen, Blue Water Shipping.
• Claus Pedersen, Danhostel Ribe.
• Gitte Kirkegaard, Logitrans.
• Marco MacArtney, Vi Elsker Ideer og Kosmorama.
• Michael Boel Olesen, Ribe Jernindustri.
• Sofie Valbjørn, Fanø Kommune.
• Sarah Nørris, Esbjerg Kommune.
• Henrik Larsen, Erhvervsakademi Sydvest.
• Jens Damgaard, DI Sydvestjylland.
• Brian Lyst, LO -Esbjerg, Billund og Vejen.

Kontakt
Direktør Susanne Nordenbæk, sun@eeu.dk, mobil: 29 38 08 39.
Bestyrelsesformand Flemming Enevoldsen, f.n.enevoldsen@gmail.com, mobil: 40 43 13 03

 

2018 03 22 logo business esbjerg