Esbjerg Erhvervsudvikling bliver til Business Esbjerg

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling hedder nu Business Esbjerg. Vi er klar med en ny hjemmeside i foråret. Læs mere om Business Esbjerg her.

2018 08 Erhvervsplaymaker 005Erhvervsplaymaker Anders Mischorr-Boch og erhvervschef Karsten Rieder. Foto: Red Star Photo.

Erhvervsplaymaker Anders Mischorr-Boch viser folkeskolens elever spændende muligheder for karrierer i erhvervslivet.

Esbjergs unge har karrieredrømme, og Esbjergs erhvervsliv vil meget gerne indfri dem og sikre fremtidens arbejdskraft i processen.

Som erhvervsplaymaker skal Anders Mischorr-Boch forsøge at få både erhvervsliv og unge til at mødes og sammen få drømmen til at gå i opfyldelse.

”Opgaven er at skabe synlighed i folkeskolen om de mange muligheder, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne i Esbjerg har at byde på, og bygge bro mellem erhvervsliv og folkeskole”, siger han:

”Jeg skal kvalificere de unges uddannelsesvalg. De skal vide, hvad der er af muligheder på de lokale uddannelsesinstitutioner og de lokale virksomheder”.


Giver inspiration
Det kræver engagement fra begge sider. Virksomhederne kan tage praktikanter og være åbne på undervisningsforløb, hvor de unge kan prøve opgaverne og få hverdagen i hænderne.

”Det er ikke kun i håndværksfag, den erfaring er vigtig – også til højtuddannede jobs er det en god ide”, siger Anders Mischorr-Boch.

På skolerne er der mange dygtige vejledere, som sammen med lærerne har ansvaret for den individuelle vejledning. Toninger på skolerne bidrager til at spore eleverne ind på eget karrierevalg. Tricket er at holde mulighederne åbne og samtidig fokusere: 

”Vælger unge uddannelser ud fra et snævert grundlag, så går de glip af for mange muligheder – og erhvervslivet misser talenter. Derfor er mødet og dialogen mellem skoler og erhvervsliv vigtigt”, siger erhvervsplaymakeren.

Gevinsten for virksomheder, der engagerer sig i samarbejdet, er muligheden for at præsentere sig og vise en spændende karrierevej i Esbjerg for unge, som søger inspiration:

”Vi kan ikke diktere de unges valg, men vi sikrer adgangen til at inspirere dem og vise, at det, vi arbejder med i Esbjerg, også kunne være noget for dem”, siger Anders Mischorr-Boch.

Brobygningsopgaven går begge veje, understrejer erhvervschef Karsten Rieder:

”Der er brug for en øget, fokuseret indsats på at få de unge til at vælge en erhvervsvej. Samarbejdet med virksomheder knytter tætte bånd og styrker deres valg. Den tætte kobling er vigtig, for den viden om muligheder kvalificerer deres valg. Samtidig er det vigtigt for virksomhederne at have ét sted at henvende sig, hvis man vil i dialog med de unge og gøre mere ved det. Og det er erhvervsplaymakeren kommet rigtig godt i gang med”, siger Karsten Rieder.

Erhvervsplaymaker Anders Mischorr-Boch:
39 år, smed og folkeskolelærer 
Kontaktes på 2033 1395 eller Ande3750@esbjergkommune.dk

FAKTA:
Esbjerg Erhvervsudviklings er fokuseret på at sikre det lokale erhvervsliv kvalificeret arbejdskraft. Udover en erhvervsplaymaker er der 25 forskellige indsatser.
Du kan se samtlige 26 her: https://www.eeu.dk/nyheder/task-force-flere-erhvervsuddannede-i-esbjerg/