Esbjerg Erhvervsudvikling bliver til Business Esbjerg

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling hedder nu Business Esbjerg. Vi er klar med en ny hjemmeside i foråret. Læs mere om Business Esbjerg her.

Vindmølle arbejder
Esbjerg ser positivt på Regeringens udspil til en ny energiaftale, men efterlyser en langsigtet helhedsplan for havvind i Danmark. Hvis prisen på havvind skal leveres til konkurrencedygtige priser, så skal man udnytte at man har en stærk klynge med ekspertise og know-how samt optimale vindforhold ud for Esbjerg.

Med udmeldingen om en ny 800 MW havvindmøllepark er der igen udsigter i horisonten til mere havvind i Danmark. En satsning, der ligger lige til højrebenet for Esbjerg Havn og byens klynge af højtspecialiserede virksomheder inden for offshore energi. 

Esbjerg er verdensmester i havvind
Esbjerg har i en årrække opbygget spidskompetencer inden for installation samt service og vedligehold af havvindmøller og har i dag over 150 virksomheder, der arbejder og leverer produkter og ydelser til havvindmølle sektoren. På en klar dag kan man se Horns Rev 1 og 2 i horisonten, og snart kommer Horns Rev 3. Hvis der skal installeres havvind til konkurrencedygtige priser, som også vil komme forbrugerne til gode, er det oplagt at placere den nye 800 MW havvindmøllepark sammen med disse.

"Det er mere end oplagt at placere den nye vindmøllepark tæt på Esbjerg. Vi har hele ekspertisen og det set-up, der skal til, for at håndtere vindmøller i denne størrelse. Desuden giver det rigtig god mening at øge kapaciteten af grøn strøm, for vi har jo flere store strømhungrende datacentre på vej. Her tænker jeg på Google, Facebook og Apple, der alle har valgt at placere sig i regionen", siger Jesper Frost Rasmussen, der er borgmester i Esbjerg Kommune.

Blue Water Shipping har i mange år været en del af leverandørnetværket til vindbranchen og har erfaring med projekter rundt om i verdenen, senest i USA med Block Island projektet, som er det første amerikanske offshore vind projekt.

"Vi er kommet langt siden Horns Rev 1, men vores erfaring siger os, at det tager lang tid at opbygge en stærk klynge af virksomheder, men kort tid at bryde ned, hvis der er ikke er kontinuerlig forretning. Det samme kan ske i Esbjerg, hvis man ikke fortsat udnytter de stærke kompetencer vi har i Esbjerg ved at vælge området ved Horns Rev som stedet for den næste offshore vind projekt på 800 MW", udtaler CEO Søren Thomsen fra Blue Water Shipping.

Dansk erhvervsliv har behov for en ambitiøs og langsigtet energipolitik
I Esbjerg Erhvervsudvikling er der tilfredshed med udspillet, som understøtter den bæredygtige udvikling og som øger konkurrencen med åbne udbud for de vedvarende energikilder både inden for vind, sol og bioenergi. Dog efterlyses der mere mod fra politikerne til en langsigtet plan til gavn for dansk erhvervsliv og også for forbrugerne.

"Hvis vi skal bidrage til at bringe priserne ned, så er vi afhængige af, at politikerne giver os et forretningsmæssigt vindue, der er stort nok, og som vi tør at investere i. Det kræver et langsigtet perspektiv fra vores politikere. Så skal vi nok sørge til at der kan leveres havvind til konkurrencedygtige priser", fortsætter CEO Søren Thomsen fra Blue Water Shipping.

"Der er mange gode tiltag i udspillet, men vi efterlyser et længere kikkertsigte. I Esbjerg har vi over tid opbygget en meget stærk klynge af energivirksomheder, der er førende i verden inden for havvind, og et universitetsmiljø med uddannelser og forskning målrettet offshore energibranchen. Det er en udvikling, som gavner hele Danmark. Vi frygter, at vi i Danmark mister fodfæste til vores konkurrenter omkring Nordsøen, som er mere ambitiøse og langsigtede. Hvis Esbjergs unikke førerposition skal fastholdes kræver det politisk mod til fokusering og langsigtede planer", siger Susanne Nordenbæk, Direktør i Esbjerg Erhvervsudvikling.

Fakta om Esbjergs offshore vind klynge:
• Over 8 GW havvind er allerede installeret fra Esbjerg Havn, svarende til 8 mio. husstande.
• Over 150 virksomheder i Esbjerg leverer produkter eller ydelser til offshore vind branchen.
• Esbjerg har næsten 20 års erfaring med havvind, både med at forberede installering samt servicere og vedligeholde havvindmøller.
• Et internationalt anerkendt universitetsmiljø med uddannelser og forskning inden for offshore energi.
  

Kontaktinformation
Jesper Frost Rasmussen, Borgmester, Esbjerg Kommune
Mobil: 27241300
Mail: jesra@esbjergkommune.dk

Søren Thomsen, CEO, Blue Water Shipping
Mobil: 40444001
Mail: snth@bws.dk

Susanne Nordenbæk, Direktør, Esbjerg Erhvervsudvikling
Mobil: 29380839
Mail: sun@eeu.dk