Esbjerg Erhvervsudvikling bliver til Business Esbjerg

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling hedder nu Business Esbjerg. Vi er klar med en ny hjemmeside i foråret. Læs mere om Business Esbjerg her.

Virksomhedsbesøg hos MJC Metal Erhvervskonsulent Peter Hegelund 1

En ejerleder er en af hverdagens helte. I en travl dagligdag er der altid fokus på vækstpotentialer i virksomheden. En ejerleder kan opleve det paradoks at en travl hverdag ikke altid bliver vekslet til vækst på bundlinjen. En fornyet fokus på egen ledelse kan bidrage til at skabe en bedre balance mellem indsats og indtjening.

Her er 5 gode råd til den travle ejerleder


1) Skab overblik – se på din arbejdsdag. Er der for mange driftsopgaver, hastesager, afvigelser? Løsninger: personlig planlægning, uddelegering af ansvar, metoder til løbende forbedringer mm.

2) Vær synlig for medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere – ved travlhed er din synlighed det første der ryger. Løsninger: faste mødestrukturer med kunder og medarbejdere, strategier for opbygning af relationer mm.

3) Fokuser der hvor du kan gøre en forskel – i en travl hverdag er en benhård prioritering af din tid nødvendig. Løsninger: prioriteringsmatrix, ugeplanlægning, hvad er interessant og hvad er vigtig for virksomheden?

4) Du er rollemodel for dine medarbejdere – forandringer afhænger af din troværdighed og din evne til at vise retning for virksomheden. Vær bevidst om at du er en rollemodel ved enhver forandring. Løsninger: situationsbestemt ledelse, lederroller mm.

5) En vækststrategi forudsætter planlægning og et vedholdende fokus – vækst kan komme lidt tilfældigt, men hvis væksten skal konverteres til en vækst i indtjeningen, kræver det planlægning og et vedholdende ledelsesfokus gennem hele processen. Løsninger: strategiplanlægning, strategisparring, præsentation i bestyrelsen mm.


Business Esbjerg tilbyder løbende arrangementer med fokus på ledelse. Her kan du se vores arrangementsoversigt: https://www.eeu.dk/arrangementer/