Esbjerg Business Development turns into Business Esbjerg

Read more

Business Development Esbjerg is now called Business Esbjerg. Our new website will be launched this spring. Read more about Business Esbjerg here.

Task force
EN STYRKET INDSATS:
Esbjergs unge skal kende til alle de strålende muligheder, en karriere via erhvervsuddannelserne kan forme for dem.

Man skal være mere end almindelig tungt-opfattende, hvis man som barn i Esbjerg når gennem sin folkeskole uden at vide noget om mulighederne for at tage en erhvervsuddannelse.

Esbjerg Erhvervsudviklings har de senere år fokuseret sin indsats for at skaffe det lokale erhvervsliv den kvalificerede arbejdskraft, der er behov for, og derfor udsættes ungdomsårgangene aktuelt for et ekstremt bombardement af information: Hele 26 indsatser er aktiveret.

Det handler om at øge andelen af unge, som tager en erhvervsfaglig uddannelse, siger Peter Hegelund, erhvervskonsulent i EEU:

”Industrien mangler smede, skibsmontører, industriteknikere, automationsteknikere og plastmagere, og man mangler også kokke og tjenere. Man hører ofte, at der er mangel på praktikpladser, men sådan er det ikke hos os. Her mangler vi elever til åbne praktikpladser, og derfor er der praktikpladsgaranti på en række uddannelser”, siger Peter Hegelund.

Ikke kun gymnasium
EEU er del af Task Force, som arbejder på at vise de unges muligheder i det erhvervsliv, som sukker efter dem. Task Force består desuden af skolechef Bo Meldgaard, Esbjerg Kommune, kontorchef Frank Sørensen, Jobcentret samt vicedirektør Lars Katzmann, Rybners Erhvervsuddannelser.

Samarbejdet mellem erhvervsskolerne, jobcenteret, erhvervsliv og folkeskolen skal blandt andet lukke de åbne praktikpladser med praktikaftaler mellem unge mennesker og virksomheder. Man arbejder også med tonede linjer i folkeskolen, hvor man gennem folkeskolens erhvervsplaymaker sikrer gode kontakter mellem skoler og erhvervsliv.

Og så arbejder man på at få børn – og ikke mindst forældrene – til at se alternativer til den slagne vej.

”En del af forhistorien er, at vi alle skulle være ingeniører på et tidspunkt, og det får alle til at vælge gymnasievejen – også for dem, der ikke burde. Vi har brug for ingeniører, og vi har brug for, at folk vælger gymnasiet. Men undersøgelser viser, at op mod 40 procent af de unge enten ikke gennemfører deres gymnasieuddannelse eller ikke bruger den til noget relevant bagefter”, siger Peter Hegelund:

”Samtidig er der mange virksomheder, der efterspørger lærlinge, som er lidt mere modne, lidt ældre, og som måske kan noget sprog. Der prøver vi at etablere kontakter gennem et øget niveau af erhvervsvejledning på det almene gymnasium”, siger han.

Indsats virker
Den massive indsats bliver næppe mindre de kommende år. Den aktuelle mangel på kvalificeret arbejdskraft bliver forstærket i takt med, at mange af de faglærte ældre går på pension, og de unge vælger en anden vej end at gå i lære.

Den gode nyhed er, at indsatserne for at skabe opmærksomhed om erhvervsuddannelserne og den fremtid, en erhvervsuddannelse kan føre til, ser ud til at virke. Der er flere unge kloge hænder på vej til Esbjergs arbejdspladser:

”På landsplan har der været et fald i andelen af unge, der tager en erhvervsuddannelse - fra 30 procent til 18 procent af en årgang. Den har vi også set i Esbjerg. Nu er søgningen imidlertid steget igen med 3 procentpoint, så det er 21 procent af en årgang, der vælger en erhvervsuddannelse. Det er et skridt i den rigtige retning, men vi skal op på 30 procent, hvis vi skal dække det behov, der er”, siger Peter Hegelund.

En del af forklaringen er blandt andet, at virksomhederne tager et medansvar for at løse udfordringen.

”Virksomhederne spiller rigtig godt med og tager medansvar. Der er en forståelse for, at vi ikke bare kan skrue op før lønnen og tiltrække arbejdskraft; i stedet må man uddanne dem selv. Det kan vi se på lærlingeindsatsen. Lærlinge er i stigende grad betragtet som den mest sikre rekrutteringsvej til at løse de opgaver, man får i fremtiden. Og det er lige så svært at trække en industriteknikker tværs over landet til et job, som det er at få en ingeniør trukket her til. Ved at uddanne dem, selv får man en større fastholdelsesgrad”, siger Peter Hegelund.

Se de 26 indsatser i artiklen her.

Task force2

Denne artikel er en del af Esbjerg Erhvervsudvikling tema: arbejdskraft, hvor vi sætter fokus på de indsatser, Esbjerg Erhvervsudvikling arbejder med, for at sikre kvalificeret arbejdskraft til vores lokale virksomheder.