Esbjerg Business Development turns into Business Esbjerg

Read more

Business Development Esbjerg is now called Business Esbjerg. Our new website will be launched this spring. Read more about Business Esbjerg here.


Tiden løber fra dine ufaglærte medarbejdere – og de faglærte har behov for mere viden

Vil du gerne have et højre kompetenceniveau hos virksomhedens medarbejdere? 

Der er ikke tradition blandt teknisk faglærte for at tage videregående uddannelser. Projektet skal finde metoder, der kan bryde denne barriere.

Projektet Fremtidens Arbejdskraft (FAK) er et treårigt forløb, der med udgangspunkt i virksomhedens behov giver mulighed for, at fremtidssikre dine medarbejderes kompetencer. Som deltager i projektet får din virksomhed en række fordele, bl.a. opkvalificering af medarbejdere, afdækning af kompetencebehov gennem en koordinering af uddannelses- og udviklings- behov og muligheder og meget andet. 

Projektets formål
Det overordnede formål med projektet er at skabe vækst og flere arbejdspladser i produktionsvirksomheder i Erhvervsakademi SydVests naturlige område.Projektet er målrettet SMV inden for 4 brancher:

• Metalbearbejdning inden for industri og offshore
• Energiteknologi samt automation og drift
• Procesindustri – plast, fødevarer, kemi, byggematerialer, emballage mm.
• Træindustri

Målet er, at 110 små og mellemstore produktionsvirksomheder (SMV’er) deltager i projektet, at 85 ufaglærte får en faglig uddannelse, og at 120 faglærte tager en teknisk uddannelse på
akademiniveau - som minimum. Også et antal ledige vil have mulighed for at deltage i projektet.

Derfor skal din virksomhed deltage
Som virksomhedsleder må du løbende vurdere, om konkurrenceevnen matcher markedet, og om din vigtigste ressource, medarbejderne, er rustet til fremtidens krav.
Ufaglærte løftes op på faglært niveau og faglærte op på akademiniveau inden for det tekniske område. Det dobbelte kompetenceløft er en følge af, at der fortsat bliver færre ufaglærte job, og at faglærte har behov for øget viden.

Erhvervsakademi SydVest (EASV) udbyder stadig flere tekniske fag, som dine medarbejdere vil kunne drage nytte af. Derudover stiller EASV som led i projektet konsulenter til rådighed, som kan kortlægge kompetenceniveauet i din virksomhed og give sparring om, hvordan dine medarbejdere fagligt og personligt kan rykke sig og se nye muligheder i dagligdagen.

Deltagelse
Projekt Fremtidens arbejdskraft (FAK) er for virksomheder med op til 250 medarbejdere og en årlig omsætning under 350 mio. kr. inden for de fire nævnte områder.

Omkostninger for deltagelse
Projektet er stort set omkostningsneutralt for virksomhederne. Indledende afdækning og konsulentaktivitet dækkes af projektet, blot forventes at virksomhedsledere registrerer timeforbrug for samtaler med medarbejdere og uddannelseskonsulenter samt for deltagelse i workshops. Udgifter til uddannelsen af medarbejdere dækkes af VEU, SVU og kompetencefondene.

Det EU-støttede projekt gennemføres i EASV’s naturlige markedsområde, kommunerne, Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde, Vejen, Haderslev, Sønderborg og Aabenraa.

For yderligere information - Kontakt Projektleder Dan Meinertz
Tlf.: +45 4199 1216, mail: dmp@easv.dk

Du kan læse mere om projektet her