Esbjerg Erhvervsudvikling bliver til Business Esbjerg

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling hedder nu Business Esbjerg. Vi er klar med en ny hjemmeside i foråret. Læs mere om Business Esbjerg her.

Generalforsamling i Business Esbjerg

Generalforsamling i Business Esbjerg
Information
Tirsdag 26. Marts 2019
klokken 15.00 - 17.00
Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg

Hermed indkaldes til  ordinær generalforsamling i Business Esbjerg.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsesformandens beretning.

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

Se Årsrapporten 2018

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. Følgende er på valg i år:

  • Gitte Kirkegaard
  • Marco MacArtney
  • Flemming N. Enevoldsen

6. Valg af 2 suppleanter.

7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Eventuelt.

Tilmelding senest mandag den 25. marts 2019.

 

Med venlig hilsen

 

Flemming N. Enevoldsen
Bestyrelsesformand