Esbjerg Erhvervsudvikling bliver til Business Esbjerg

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling hedder nu Business Esbjerg. Vi er klar med en ny hjemmeside i foråret. Læs mere om Business Esbjerg her.

Forum for cirkulær økonomi i Esbjerg Kommune

Forum for cirkulær økonomi i Esbjerg Kommune


Information
Onsdag 27. Marts 2019
klokken 15.00 - 18.00
Letbæk Plast, Hornevej 18, 6862 Tistrup

Kontaktperson:
Uffe Lundgaard, tlf. 26133125
ufl@businessesbjerg.com

Business Esbjerg, klyngeorganisationen CLEAN, Dansk Materiale Netværk og Esbjerg Kommune inviterer din virksomhed til næste møde i forum for cirkulær økonomi.

Til dette 3. forum møde vil vi fokusere på plastikhandlingsplanen, hvor vi får besøg fra Miljø- og fødevareministeriet, der vil forklare plastikhandlingsplanen. Derudover vil virksomhederne, Letbæk Plast og Plastix, præsentere deres arbejde med cirkulær økonomi og affaldsregenerering.

Den 27. marts kl. 15-18 hos Letbæk Plast, Hornevej 18, 6862 Tistrup

Program:

Kl. 15.00 Velkommen til Forum for Cirkulær Økonomi v/Uffe Lundgaard fra Business Esbjerg

Kl. 15.05 Præsentation af virksomheden ved direktør Michael Bayer Thomsen fra Letbæk Plast A/S

Kl. 15.30 Oplæg om plastikhandlingsplanen og udmøntningen heraf ved Andreas Hastrup Clemmensen fra Miljø- og Fødevareministeriet

KL. 16.00 Pause

Kl. 16.15 Sådan arbejder vi med Miljøstyrelsens plastikhandlingsplan ved Dorte Walzl Bælum fra DMN

Kl. 16.35 Hvordan kommer du i gang med finansiering af forretningsmodeller ved Clean v/ Claus Meineche

Kl. 16.45 Recyckling af plast fra havet ved Plastix v/ Allan Verne Rasmussen

Herunder Sandwich

Kl. 17.15 Rundvisning på Letbæk Plast, Tistrup

Kl. 18.00 Tak for i dag


Hvorfor cirkulær økonomi?
World Economic Forum har i en ny rapport estimeret at der udledes 8 mio. tons plast om året ude i vores have og i 2050 vil der være mere plastik i verdenshavene end fisk, målt i vægt. Det er et problem alle har et ansvar for. ”Vi bliver nødt til at begynde med at omsætte ord til handling - at ændre vores produktion og forbrugsmønstre for at skabe en sund cyklus frem for en destruktiv én og udnytte den globale sammenhængskraft, kommunikationsteknologi og gennembrudene i forskning i materialer," skriver Mogens Lykketoft, formand for FN's generalforsamling, i rapportens forord.

Heldigvis så er cirkulær økonomi en del af løsningen, og Danmark har en førerposition inden for genbrug af affald og innovation, der kan udnyttes her. Fremtidens succesfulde virksomheder er dem, der vil være i stand til udnytte potentialerne i cirkulær økonomi pga. ændring af forbrugerefterspørgslen samt nye og skærpede samfundsmæssige krav. Vi vil derfor lokalt bakke op om omstillingen fra traditionel til cirkulær økonomi og det mener vi, der er vækst og arbejdspladser i for din virksomhed.

Hvorfor skal vi samles i et forum?
Formålet er at sætte cirkulær økonomi på dagsordenen. Sammen med andre virksomheder i området vil vi skabe et forum, hvor der er mulighed for både at drøfte udfordringer og løsningsmuligheder igennem med andre ligestillede samt omsætte ord til handling. At gå fra traditionel produktion til cirkulær er udfordrende. Derfor vil vi give din virksomhed inspiration, værktøjer og viden, der gør jer i stand til at komme i gang og tjene penge på cirkulær økonomi. Vi vil desuden tilbyde en god indsigt i, hvilke mulige støtte muligheder som findes – både økonomisk og indholdsmæssigt.

Hvem er inviteret?
Esbjerg Kommune har en klynge af plastproducerede virksomheder. Dem har vi i første omgang valgt at invitere, men også andre interessenter, såsom uddannelsesinstitutioner, virksomheder der håndterer affald inviteres. Derved sikrer vi en så bred repræsentation af know-how ind i forummet som muligt.

Hvad skal der ske til møderne?
På mødet vil man blive præsenteret for udfordringer fra andre deltagere, og inviterede gæstetalere og eksperter vil give inspiration, der skal hjælpe din virksomhed til at komme i gang med cirkulær økonomi.