Esbjerg Erhvervsudvikling bliver til Business Esbjerg

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling hedder nu Business Esbjerg. Vi er klar med en ny hjemmeside i foråret. Læs mere om Business Esbjerg her.

Ejerlederforløb - Led din virksomhed

Ejerlederforløb - Led din virksomhed
Information
Fredag 15. Marts 2019
klokken 12.45 - 16.00
Business Esbjerg, Niels Bohrs Vej 6, Esbjerg

Kontaktperson:
Peter Hedelund - 36 97 35 15
phe@businessesbjerg.com

Bliv en bedre ejerleder, foretag en bedre prioritering mellem opgaver, træf gode beslutninger, motivér medarbejderne, håndtér konflikter og tun din virksomhed til fremtiden. Kravene til dig, som leder er mange, og i forløbet får du enkle værktøjer til at blive en bedre leder. Derudover vil du modtage sparring fra andre ejerledere til glæde for dig og din virksomhed.

Ejerlederforløbet består af syv korte eftermiddagsforløb. Den første og den sidste eftermiddag er en afklaring af dine og virksomhedens potentialer og fastlæggelse af en plan for at indfri
potentialerne. Disse eftermiddage afholdes af Business Esbjerg. De øvrige eftermiddage afholdes af erhvervserfarne specialister fra Erhvervsakademi Sydvest. Mellem forløbene afprøves
den nye viden i din virksomhed, så din nye viden hurtigt kommer i arbejde.

Forløbet kommer til at bestå af korte oplæg, erfaringsudveksling og fastlæggelse af og opfølgning på personlige mål og ambitioner.

Dato for den individuelle samtale aftales med erhvervskonsulent Peter Hegelund og finder sted i løbet af januar og februar.

Indhold
— Skab overblik og retning i din virksomhed
— Skab grundlaget for effektiv styring
— Læg en plan, sæt mål og styr efter målene

Udbytte
Jeg er kommet endnu tættere på min virksomhed.

Opgave 
Sæt mål for din virksomhed og nedbryd målene til styrbare mål for medarbejderne.

Ejerlederforløb i Business Esbjerg
Dette er en del af vores forløb for ejerledere. Tilmelding til hele forløbet og alle dertil hørende arrangementer: TILMELDING. Det er ikke muligt at plukke i arrangmenterne.  

Pris
Syv eftermiddage, forplejning og materialer 4.995 kr. ex moms (6.995 kr. for ikke medlemmer af Business Esbjerg).