Esbjerg Erhvervsudvikling bliver til Business Esbjerg

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling hedder nu Business Esbjerg. Vi er klar med en ny hjemmeside i foråret. Læs mere om Business Esbjerg her.

Ejerlederforløb - Individuel vækstsamtale

Ejerlederforløb - Individuel vækstsamtale
Information
Medlemmer:   4.995,00 kr.
Ikke medlemmer:   6.995,00 kr.
Mandag 11. Februar 2019
I din virksomhed

Kontaktperson:
Peter Hedelund - 36 97 35 15
phe@businessesbjerg.com

Bliv en bedre ejerleder, foretag en bedre prioritering mellem opgaver, træf gode beslutninger, motivér medarbejderne, håndtér konflikter og tun din virksomhed til fremtiden. Kravene til dig, som leder er mange, og i forløbet får du enkle værktøjer til at blive en bedre leder. Derudover vil du modtage sparring fra andre ejerledere til glæde for dig og din virksomhed.

Ejerlederforløbet består af syv korte eftermiddagsforløb. Den første og den sidste eftermiddag er en afklaring af dine og virksomhedens potentialer og fastlæggelse af en plan for at indfri
potentialerne. Disse eftermiddage afholdes af Business Esbjerg. De øvrige eftermiddage afholdes af erhvervserfarne specialister fra Erhvervsakademi Sydvest. Mellem forløbene afprøves
den nye viden i din virksomhed, så din nye viden hurtigt kommer i arbejde.

Forløbet kommer til at bestå af korte oplæg, erfaringsudveksling og fastlæggelse af og opfølgning på personlige mål og ambitioner.

Hent programmet for hele forløbet her


Dato for den individuelle samtale aftales med erhvervskonsulent Peter Hegelund og finder sted i løbet af januar og februar.


Indhold
Er min ledelse optimal i forhold til mine og virksomhedens ambitioner.

Udbytte
Jeg kender mine og virksomhedens udfordringer.

Opgave
Skriv 10 linjer om din største udfordring. 

Sted
Virksomhedsbesøg af Business Esbjerg i din virksomhed.

Ejerlederforløb i Business Esbjerg
Dette er en del af vores forløb for ejerledere. Tilmelding til hele forløbet og alle de dertil hørende arrangementer foretages på denne side. Det er ikke muligt at plukke i arrangmenterne.