Esbjerg Erhvervsudvikling bliver til Business Esbjerg

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling hedder nu Business Esbjerg. Vi er klar med en ny hjemmeside i foråret. Læs mere om Business Esbjerg her.

Invitation til Forum for cirkulær økonomi i Esbjerg Kommune

Invitation til  Forum for cirkulær økonomi i Esbjerg Kommune
Information
Onsdag 19. September 2018
klokken 15.00 - 18.00
Bramming Plast Industri, Vardevej 9, 6740 Bramming

Kontaktperson:
Uffe Lundgaard
ufl@eeu.dk; tlf. 26133125

Esbjerg Erhvervsudvikling, klyngeorganisationen CLEAN og Esbjerg Kommune inviterer din virksomhed til at blive en aktiv del af et nyt forum i Esbjerg Kommune.

Vi vil derfor gerne invitere dig til første møde i Forum for cirkulær økonomi

Den 19. september kl. 15-18 hos Bramming Plast Industri, Vardevej 9, 6740 Bramming

Program:

Kl. 15.00 Velkommen til Forum for Cirkulær Økonomi v/Esbjerg Erhvervsudvikling

Kl. 15.00 – 15.30 –  Lidl Danmark ved viceindkøbsdirektør Rasmus Pape & CSR Manager Lærke Skaksen

Lidls plaststrategi - begrundelser og konsekvenser for miljøet, kunderne, Lidl, leverandørerne og deres underleverandører?

Kl. 15.30 – 16.00 – mere info følger…

Kl. 16.00 – 16.15 – Pause

Kl. 16.15 – 16.45 – Præsentation og diskussion af virksomhedsudfordringer

Kl. 16.45 – 17.30 – Rundvisning på Bramming Plast Industri

Kl. 17.30 – 18.00 – Networking og sandwich

Tilmelding til Forum for Cirkulær Økonomi i Esbjerg Kommune kan gøres via følgende link

 

logoer cirkulær

 

Hvorfor cirkulær økonomi?

World Economic Forum har i en ny rapport estimeret at der udledes 8 mio. tons plast om året ude i vores have og i 2050 vil der være mere plastik i verdenshavene end fisk, målt i vægt. Det er et problem alle har et ansvar for. ”Vi bliver nødt til at begynde med at omsætte ord til handling - at ændre vores produktion og forbrugsmønstre for at skabe en sund cyklus frem for en destruktiv én og udnytte den globale sammenhængskraft, kommunikationsteknologi og gennembrudene i forskning i materialer," skriver Mogens Lykketoft, formand for FN's generalforsamling, i rapportens forord.

Heldigvis så er cirkulær økonomi en del af løsningen, og Danmark har en førerposition inden for genbrug af affald og innovation, der kan udnyttes her. Fremtidens succesfulde virksomheder er dem, der vil være i stand til udnytte potentialerne i cirkulær økonomi pga. ændring af forbrugerefterspørgslen samt nye og skærpede samfundsmæssige krav. Vi vil derfor lokalt bakke op om omstillingen fra traditionel til cirkulær økonomi og det mener vi, der er vækst og arbejdspladser i for din virksomhed.

Hvorfor skal vi samles i et forum?

Formålet er at sætte cirkulær økonomi på dagsordenen. Sammen med andre virksomheder i området vil vi skabe et forum, hvor der er mulighed for både at drøfte udfordringer og løsningsmuligheder igennem med andre ligestillede samt omsætte ord til handling. At gå fra traditionel produktion til cirkulær er udfordrende. Derfor vil vi give din virksomhed inspiration, værktøjer og viden, der gør jer i stand til at komme i gang og tjene penge på cirkulær økonomi. Vi vil desuden tilbyde en god indsigt i, hvilke mulige støtte muligheder som findes – både økonomisk og indholdsmæssigt.

Hvem er inviteret?

Esbjerg Kommune har en klynge af plastproducerede virksomheder. Dem har vi i første omgang valgt at invitere, men også andre interessenter, såsom uddannelsesinstitutioner, virksomheder der håndterer affald inviteres. Derved sikrer vi en så bred repræsentation af know-how ind i forummet som muligt.

Hvad skal der ske til møderne?

På mødet vil man blive præsenteret for udfordringer fra andre deltagere, og inviterede gæstetalere og eksperter vil give inspiration, der skal hjælpe din virksomhed til at komme i gang med cirkulær økonomi.

Vi glæder os til at se jer til det første møde i Forum for cirkulær økonomi