Esbjerg Erhvervsudvikling bliver til Business Esbjerg

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling hedder nu Business Esbjerg. Vi er klar med en ny hjemmeside i foråret. Læs mere om Business Esbjerg her.

GDPR - Persondataforordningen og brug af data - hvad betyder det for din virksomhed?

GDPR - Persondataforordningen og brug af data - hvad betyder det for din virksomhed?
Information
Medlemspris:   0,00 kr.
Ikke-medlem:   0,00 kr.
Fredag 20. April 2018
klokken 13.00 - 16.00
EASV, innovatoriet, Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg

Mængden af data i verden stiger eksplosivt i disse år. Det åbner for nye muligheder for at bruge og udnytte data til en lang række kommercielle og samfundsgavnlige formål, men det rejser også en række spørgsmål i forhold til fx retten til privatliv, og hvad den meget voldsomme registrering betyder for vores måde at leve på, både som mennesker og samfund.

D. 25. maj 2018 træder EU’s ny persondataforordning i kraft. Den nye persondataforordning introducerer en række nye forpligtelser i forbindelse med indsamling og behandling af personoplysninger. Det er derfor nu sidste chance for at gøre din virksomhed klar.

Til dette 2-delte foredrag vil du kunne høre erhvervs-ph.d-studerende Povl Heiberg Gad fortælle om brug af data og de etiske overvejelser i forbindelse hermed. Herefter vil Per Jørgensen gå i dybden omkring den nye persondataforordning. Til foredraget vil vi gå i øjenhøjde og se på hvad du kan gøre af konkrete tiltag i din virksomhed.

Program:
13.00 Velkomst v/Esbjerg Erhvervsudvikling

13.05 Povl Heiberg Gad: Data på godt og ondt: Dataetik: Hvordan kan man få værdi ud af sin data uden at skade sig selv og sine kunder?

14.30 Pause

14.45 Den nye persondataforordning, og hvad skal du være opmærksom på i din virksomhed

  • Formål med GDPR
  • Jura og teknologi - compliance, risiko ved ikke at overholde persondataforordningen, bøder, dataansvarlige og DPO (Data Protection Officer) samt IT sikkerhed.
  • Tjekliste – dialog og erfaringsudveksling om persondatabeskyttelse
  • Fokus på ”need to have and nice to have”

16.00 Tak for i dag


Om indlægsholderne:

Povl Heiberg Gad
Povl Heiberg Gad forsker som erhvervs-ph.d.-studerende i persondata og brugen af data til fastholdelse af kunder. Her eksperimenterer Povl med nye dataanalyseværktøjer, der kan afdække til- og afgang for at identificere mønstre i hvem der forlader en given organisation og forudse hvornår, de gør det. Metoderne kan som udgangspunkt anvendes i de fleste former for kunderelationer samt i forhold til fastholdelse af medarbejdere. Dataanalysen kombinerer Povl med kvalitative studier som interview og observationer, der skal afdække årsagerne til frafald og angive hvilke tiltag, organisationen bør gennemføre for at styrke fastholdelsen.

I foredraget tager Povl fat i en række eksempler for at illustrere dataetiske overvejelser og øge tilhørernes bevidsthed om emnet – men for også at give dem nogle konkrete værktøj til at arbejde med etik i deres eget arbejde. Eksemplerne kommer dels fra Povls egen forskning, dels fra nutidige og historiske cases, og dels fra fin- og popkulturen, der i mange sammenhænge kan fungere som et spejl på vores værdier og verdensopfattelse.

Per Jørgensen
Per Jørgensen er medlem af Sø - og Handelsretten som sagkyndig dommer og har indsigt i persondata beskyttelse og IT fra bestyrelsesarbejde i såvel offentlige som private virksomheder og organisationer.