Workshop omkring den nye opdaterede udgave af ISO 9001:2015

Workshop omkring den nye opdaterede udgave af ISO 9001:2015
Information
Onsdag 10. Januar 2018
klokken 9.30 - 11.30
ECH Park, Stormgade 200, 6700 Esbjerg

Kontaktperson:
Randi Høxbro
rah@eeu.dk, 60602310

ISO 9001:2015-standarden blev udgivet i september 2015, hvilket betyder, at alle ISO 9001-certificerede virksomheder senest i september 2018 skal have indrettet deres ledelsessystemer efter den nye standard.

Især risikovurderingen og ledelsens involvering er noget, der er markant forandret i den nye udgave, og på denne workshop, er det netop et af hovedområderne, vi vil dykke ned i.

Jørgen Damm er Lead auditor hos Lead DNV GL og vil på workshoppen orientere om hvordan I får håndteret risikovurderingen efter de nye standarder.

Derudover vil han komme ind på de områder af den nye opdaterede udgave, der er markant ændret, således at I er klar til at blive auditeret senest september 2018.

Sidst på formiddagen er der sat tid af til erfa og netværk, og vi slutter af med en sandwich.