Esbjerg Erhvervsudvikling bliver til Business Esbjerg

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling hedder nu Business Esbjerg. Vi er klar med en ny hjemmeside i foråret. Læs mere om Business Esbjerg her.

HR netværksmøde - 4: Motivation, trivsel og fastholdelse af højtuddannede

HR netværksmøde - 4: Motivation, trivsel og fastholdelse af højtuddannede
Information
Fredag 12. Oktober 2018
klokken 8.00 - 10.00
ECH Park, Stormgade 200, Esbjerg

Kontaktperson:
Birgit Bech Jensen
36973504 - bbj@eeu.dk

På årets sidste HR netværksmøde samler vi trådene omkring motivation og fastholdelse af højtuddannede. 

Christian Hjermind har siden 2012 hjulpet ledere og medarbejdere med at finde balancen mellem trivsel og præstation i hverdagen. I den kommende workshop vil han trække på sine erfaringer omkring den løbende dialog mellem leder og medarbejder. I den forbindelse vil han komme ind på motivation, trivsel og fastholdelse af medarbejdere igennem den løbende 1:1 dialog. I den forbindelse vil han præsentere nyere motivationsteori og konkrete værktøjer fra præstationspsykologien.

Christian trækker både på sine 15 år som professionel håndboldspiller og små 10 år som selvstændig erhvervskonsulent. Omdrejningspunktet i hans arbejde handler om lysten til at blive bedre. 

Om netværket

HR netværket i Esbjerg Erhvervsudvikling inviterer HR ledere til fire årlige netværksmøder med input og sparring om tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft.

Til hvert møde tages et relevant emne op. Derudover er der mulighed for at udveksle erfaringer bredt. Det overordnede tema for møderne i 2018 er motivation, trivsel og fastholdelse af højtuddannede medarbejdere. 

Netværket er forbeholdt HR ledere, der arbejder med tiltrækning og rekruttering til egen virksomhed. Det er gratis at deltage i netværket, og vi starter alle møder med fælles morgenmad.

Kontakt marketingchef Birgit Bech Jensen, bbj@eeu.dk hvis du gerne vil deltage i netværket eller bare i et af møderne. Tilmelding senest den 8. oktober.