Leadership Esbjerg: Fast Forward Strategi

Information
tirsdag 22. august 2017
klokken 7.00 - 10.00
Oplyses senere

Regn med at blive inddraget og engageret når Anders Drejer og Jakob Blok Grabow, mændene bag StrategyLab, giver dig indblik i deres værdiskabende alternativ til forældede måder at arbejde med strategi på.

De arbejder nemlig med strategi som forretningsudvikling og med fokus på virksomhedens nøgleinteressenter og deres værdipotentiale. På den måde skærper de den strategiske bevidsthed for, hvad virksomhedens forretning er, den organisatoriske innovationskraft styrkes og træfsikkerheden i implementeringen øges markant. Samtidig er denne type af strategiprocesser hurtigere og mere tidssvarende, end de traditionelle og analysetunge processer, hvorved  muligheden for at agere - fremfor at reagere - i forhold til virksomhedens konkurrenter øges markant.

Denne banebrydende måde at accelere din forretningsudvikling i strategiarbejdet på, vil Anders og Jakob fortælle dig meget mere om.

Behovet for fokus på det strategiske arbejde er stort
Behovet for at tænke og agere innovativt i virksomhedens strategi har aldrig været større. Vi er ved at erkende, at verden i sandhed er blevet global, at teknologiske forspring er en myte i en verden, hvor også kineserne har adgang til den samme teknologi som os, og hvor konkurrencen aldrig har været hårdere. Dette skaber hidtil usete erhvervsbetingelser for dansk erhvervsliv, som skal håndtere en enorm kompleksitet, intens konkurrence og hidtil uset forandringshastighed på én og samme tid. I en sådan situation bliver ledelsens strategiske arbejde og beslutninger som virksomhedens fremtidige overlevelse mere vigtigt end nogensinde før. Og ikke mindst hastigheden for hvormed beslutningerne kan træffes.

Strategiarbejdet er ofte en pligtøvelse
Desværre er praksis for det strategiske ledelsesarbejde i flertallet af danske virksomheder i dag på ingen måde gearet til at håndtere disse udfordringer. Alt for mange danske virksomhedsledere arbejder ikke strategisk nok i deres måde at lede på - man er alene fokuseret på den daglige drift og strategi er noget man gør på to timer inden eller i sommerferien. For sørgeligt mange andre er strategi en pligtøvelse - eller ritual om man vil - som man troligt gennemfører med jævne mellemrum uden at dette i øvrigt er forbundet med virksomhedens liv og adfærd. Endelig er der de virksomheder, som bruger strategiprocessen som en alibiløvelse for at få gennemført forandringer (oftest nedskæringer) som man alligevel ville have foretaget og ikke som en reel, mulighedsskabende og innovativ proces.


Bemærk:

Dette er et lukket arrangement for medlemmer af Leadership Esbjerg. Er du nysgerrig på at høre mere om netværket og ønsker du at deltage som gæst, så læs mere på dette link.