Esbjerg Erhvervsudvikling bliver til Business Esbjerg

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling hedder nu Business Esbjerg. Vi er klar med en ny hjemmeside i foråret. Læs mere om Business Esbjerg her.

Forum for cirkulær økonomi i Esbjerg Kommune

Forum for cirkulær økonomi i Esbjerg Kommune Tilmeld


Information
Tirsdag 30. April 2019
klokken 15.00 - 18.00
Lynddahl Plast A/S, Industrivej 41, 6760 Ribe

Kontaktperson:
Uffe Lundgaard, tlf. 26133125
ufl@businessesbjerg.com

Business Esbjerg, klyngeorganisationen CLEAN, Dansk Materiale Netværk og Esbjerg Kommune inviterer din virksomhed til næste møde i forum for cirkulær økonomi.

Til dette 4. forum møde vil vi fokusere på forretningsplaner omkring cirkulær økonomi. Vi får besøg af Quantafuel, der har startet cirkulær produktion af biofuel i Danmark. Desuden vil CLEAN forklare, hvordan man kommer i gang med finansiering af cirkulære forretningsplaner.


Den 30. april kl. 15-18 hos Lynddahl Plast A/S, Industrivej 41, 6760 Ribe.

Program:

15.00 Velkommen til Forum for Cirkulær Økonomi v/Uffe Lundgaard fra Business Esbjerg

15.05 Finansiering af forretningsplaner ved CLEAN v/ Claus Meineche

15.30 Plastvirksomheden Quantafuel, der tænker cirkulær økonomi i deres forretningsmodel ved Miljøchef Hanne Risgaard

15.55 Pause

16.20 Workshop – dit næste (første) cirkulære økonomi tiltag v/Claus Meinche (Sandwich nydes under workshop)

17.00 Afrunding v/Christina Føns Esbjerg Kommune

17.10 Information om Lynddahl og rundvisning på Lynddahl v/Direktør Rasmus Lynddahl

18.00 Tak for i dag

 

Hvorfor cirkulær økonomi?
World Economic Forum har i en ny rapport estimeret at der udledes 8 mio. tons plast om året ude i vores have og i 2050 vil der være mere plastik i verdenshavene end fisk, målt i vægt. Det er et problem alle har et ansvar for. ”Vi bliver nødt til at begynde med at omsætte ord til handling - at ændre vores produktion og forbrugsmønstre for at skabe en sund cyklus frem for en destruktiv én og udnytte den globale sammenhængskraft, kommunikationsteknologi og gennembrudene i forskning i materialer," skriver Mogens Lykketoft, formand for FN's generalforsamling, i rapportens forord.

Heldigvis så er cirkulær økonomi en del af løsningen, og Danmark har en førerposition inden for genbrug af affald og innovation, der kan udnyttes her. Fremtidens succesfulde virksomheder er dem, der vil være i stand til udnytte potentialerne i cirkulær økonomi pga. ændring af forbrugerefterspørgslen samt nye og skærpede samfundsmæssige krav. Vi vil derfor lokalt bakke op om omstillingen fra traditionel til cirkulær økonomi og det mener vi, der er vækst og arbejdspladser i for din virksomhed.

Hvorfor skal vi samles i et forum?
Formålet er at sætte cirkulær økonomi på dagsordenen. Sammen med andre virksomheder i området vil vi skabe et forum, hvor der er mulighed for både at drøfte udfordringer og løsningsmuligheder igennem med andre ligestillede samt omsætte ord til handling. At gå fra traditionel produktion til cirkulær er udfordrende. Derfor vil vi give din virksomhed inspiration, værktøjer og viden, der gør jer i stand til at komme i gang og tjene penge på cirkulær økonomi. Vi vil desuden tilbyde en god indsigt i, hvilke mulige støtte muligheder som findes – både økonomisk og indholdsmæssigt.

Hvem er inviteret?
Esbjerg Kommune har en klynge af plastproducerede virksomheder. Dem har vi i første omgang valgt at invitere, men også andre interessenter, såsom uddannelsesinstitutioner, virksomheder der håndterer affald inviteres. Derved sikrer vi en så bred repræsentation af know-how ind i forummet som muligt.

Hvad skal der ske til møderne?
På mødet vil man blive præsenteret for udfordringer fra andre deltagere, og inviterede gæstetalere og eksperter vil give inspiration, der skal hjælpe din virksomhed til at komme i gang med cirkulær økonomi.