Esbjerg Erhvervsudvikling bliver til Business Esbjerg

Læs mere

Esbjerg Erhvervsudvikling hedder nu Business Esbjerg. Vi er klar med en ny hjemmeside i foråret. Læs mere om Business Esbjerg her.

Leadership Esbjerg - Hidden disruption – ledere i kigger den forkerte vej!

Leadership Esbjerg - Hidden disruption – ledere i kigger den forkerte vej!
Information
Onsdag 18. September 2019
klokken 7.30 - 10.00
Sted følger

Kontaktperson:
Karsten Rieder
kar@eeu.dk

Med introduktionen af begrebet “Hidden Disruption” sætter Eva Steensig fokus på et hidtil uset fænomen, som er en langt større trussel for både virksomheder og organisationer end den teknologisk disruption, alle fokuserer på.

Hidden disruption er et resultat af mønstre i adfærdsændringer blandt mennesker. Det er hidden, fordi det foregår lydløst og begynder som svage signaler, ingen tager notits af. Til gengæld slår det hårdt, hvis det rammer. Hidden disruption kommer snigende som en tyv i natten og er giftig, hvis man ikke ser den i tide.

Hidden disruption er et resultat af noget så banalt som ændret adfærd blandt mennesker: Ting vi holder op med at gøre, ting vi begynder at gøre i stedet for det, vi plejer at gøre.

Mens alle frygter den hårde teknologiske disruption, så er sandsynligheden for at rammes af hidden disruption langt større og potentielt mere dramatisk. Hidden disruption rammer alle brancher og industrier, uanset om det drejer sig om forbrugere, medarbejdere, erhvervskunder eller borgere.

I foredraget redegør Eva Steensig sagligt og levende for begrebet og belyser det med cases og eksempler fra ind- og udland. Eva præsenterer desuden en tilgang til se og forstå mønstre i adfærdsændringer, som kan få dig til at elske forandringer og turde kigge på dem i al deres kompleksitet uden frygt og hermed blive en vinder og ikke et offer for hidden disruption.


Bemærk:

Dette er et lukket arrangement for medlemmer af Leadership Esbjerg. Er du nysgerrig på at høre mere om netværket og ønsker du at deltage som gæst, så kontakt Karsten Rieder på kar@eeu.dk

Leadership Esbjerg er et uformelt topledernetværk, hvor vi bestræber os for at give toplederne ny viden om ledelse og virksomhedsstrategi, samt fortrolige sparringspartnere.

Leadership Esbjerg består af mange forskellige typer virksomheder, fra forskellige brancher, fordi vi tror på at vores medlemmer opnår stor læring ved at møde mennesker med andre synspunkter og udgangspunkter.

Det er vores vision at være det ypperste faglige netværk for topledere i Esbjerg komune med vægt på faglig udfordring og inspiration omkring ledelse.